Skema-
lægning

læsende computer

PRINCIPPER FOR SKEMALÆGNING.

 1. Skemaet lægges således tilrette, at der gives plads for 3 moduler af 90 minutters længde pr. dag.

 2. Ønsker om fravigelse af modulordning skal så vidt muligt imødekommes.

 3. Skemaet skal i øvrigt lægges således tilrette, at uheldige fagsammenstød undgås.

 4. I prioriteringer går hensynet til klasser og hold så vidt muligt forud for hensyn til den enkelte elev eller lærer.

 5. Klasselæreren skal have timer i klassen hver dag – kursus kan dog umuliggøre dette.

 6. Det tilstræbes at sprede et fags timer mest muligt, hvis ikke den enkelte lærer ønsker samling.

 7. Praktisk/musiske fag spredes over alle ugens dage.

 8. Tolærertimer placeres efter ønske.

 9. Valgfag placeres sidst på skoledagen.

 10. Ønsker om pædagogisk samarbejde prioriteres højt.

 11. 0. – 4. årgang møder til 1. lektion hver dag.

 12. 5. - 10. årgang møder senest til 3. lektion.

 13. Det tilstræbes at skemaet er færdigt 14 dage før sommerferien.

 

Godkendt - skolebestyrelsen den 11. december 2001.


Sidst opdateret den 12. december 2001