Sociale og kulturelle
arrangementer

læsende computer

PRINCIPPER FOR SOCIALE OG KULTURELLE ARRANGEMENTER

Indledningsvis henvises til Skovboskolens Vision og Målsætninger, hvor skolens overordnede mål for elevernes sociale færdigheder er beskrevet. Principper for sociale og kulturelle arrangementer understøtter skolens muligheder for at fremme elevernes sociale og kulturelle færdigheder.
Overordnet set skal sociale og kulturelle arrangementer ske i et tæt samarbejde mellem medarbejdere, elever og forældre.
Sociale og kulturelle arrangementer omfatter følgende:
 • Skolens traditioner
 • Hytteture
 • Lejrskoler/skolerejser
 • Specialklasser
 • Klassearrangementer


Skolens traditioner
Kendetegnende for skolens traditioner er, at de gennemføres hvert år. Formen og omfanget kan variere. Planlægning og afvikling sker i et samarbejde mellem medarbejdere og forældre.


Skolekomedie
På 6. klassetrin planlægges et emne "skolekomedie", hvor klasserne som en del af danskundervisningen arbejder med en "skolekomedie".
Den pågældende klasse/årgang arrangerer i samarbejde med forældrene en skolefest, hvor eleverne bidrager til underholdningen ved at fremføre en skolekomedie. Der inddrages det nødvendige antal lærere, der planlægger og indøver skolekomedien med eleverne primært som en del af undervisningsforløbet.


Juletræsfest
I indskolingen afholdes en traditionel juletræsfest. Planlægning og afvikling sker i et samarbejde mellem medarbejdere og forældre.


Fastelavn
SFO'en arrangerer tøndeslagning til fastelavn i 4. lektion for eleverne i indskolingsafdelingen.


Hyttetur, lejrskole og skolerejse
På Skovboskolen vægter vi den udadvendte skole højt, hvorfor der afsættes ressourcer således, at der gives mulighed for én hyttetur, lejrskole og skolerejse.

Hyttetur
Hytteture er primært til fremme af de sociale relationer i klasserne.
 • På 3. klassetrin afholdes 1 hyttetur med 2 overnatninger.

Lejrskole

 • På 7. klassetrin afholdes lejrskole. Lejrskolen er af en uges varighed.
  • Klasselærer og en anden hovedlærer deltager.
  • Lejrskoleophold skal have et fagligt indhold.
  • Geografisk begrænsning: Danmark eller en af Køge Kommunes venskabsbyer.

Skolerejse

 • På 9. klassetrin kan der arrangeres skolerejse efter følgende principper:
  • Rejsen finansieres af eleverne selv.
  • Klassen må gerne medfinansiere rejsen med klassens særlige budget, sponsormidler og indtægter fra undervisningsrelevante aktiviteter, som klassen iværksætter.
  • Finansieringen af lærernes deltagelse afholdes af skolen.
  • Normal varighed: 4 skoledage, 5. skoledag er hviledag for lærere og elever.
  • Geografisk begrænsning: Europa.
  • Forudsætning: Skolerejsen skal have et fagligt indhold.
 • I tilfælde af fravigelse orienteres skolebestyrelsen.

Specialklasser

 • Specialklasser følger principperne for almenklasser.


Klassearrangementer
Klassearrangementer omfatter alle øvrige arrangementer, der ønskes gennemført med det formål at understøtte elevernes sociale og kulturelle færdigheder.

Forslaget fremlagt og godkendt på skolebestyrelsesmødet den 4. marts 2008.
Principper for hyttetur, lejrskole og skolerejse vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 4. marts 2008.

Ikrafttræden fra skoleåret 2008/2009.


Sidst opdateret den 11. marts 2008