Teamdannelse

læsende computer

PRINCIPPER FOR TEAMDANNELSE

Fagligt mål

  • Det er målet, at udviklingen af en selvstyrende og fleksibel teamorganisering sikrer, at eleverne på årsbasis garanteres faglig og tværfaglig undervisning i henhold til læseplanerne og i det tidsmæssige omfang, som på forhånd er besluttet på Skovboskolen.

  • Det er endvidere målet, at lærerne underviser i de fag og faglige temaer, hvor deres faglige kompetencer kommer bedst muligt til deres ret. Det gælder også for tværfagligt arbejde og projektundervisning.

  • Endelig er det målet gennem den fleksible tilrettelæggelse at sikre, at undervisningen giver faglige og sociale udfordringer til alle eleverne.

 

Organisatorisk mål

  • Det er målet at udvikle selvstyrende team i alle afdelingerne, som har råderum over timeresurser og økonomi.

 

Overordnede principper for dannelse af afdelingsteam

  1. Afdelingsteamet sammensættes ud fra faglighedskriterier, således at alle fagområder inden for den pågældende afdelings fagkreds så vidt muligt kan læses af teamets lærere.

  2. Fag og fagområder som ikke kan læses af afdelingsteamets lærere, skal læses af faglærere (resurselærere) fra andre afdelinger.

  3. Hver lærer har en primær afdelingstilknytning med de deraf følgende fælles planlægningsforpligtelser.

 

Forslaget fremlagt og godkendt på skolebestyrelsesmødet den 7. december 2004.


Sidst opdateret den 17. december 2004