Undervisnings-
former

læsende computer

Princip vedrørende undervisningsformer.

På Skovboskolen respekterer vi, at børn og unge har forskellige måder at lære på.

Det er derfor et princip, at der anvendes mange undervisningsformer.
Eksempelvis:
Emnebaseret undervisning, projektorienteret undervisning, intensive trænings- og kursusformer, mesterlære former, legbaserede læringsformer, feltarbejde og foredragsformen i såvel klasser som større grupper.

Den enkelte afdeling sikrer, at der i mindst 20 skoledage arbejdes på tværs af årgange og/eller klasser.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 2. november 2004.


Sidst opdateret den 8. november 2004