Vikardækning
længerevarende

læsende computer

PRINCIPPER FOR LÆNGEREVARENDE VIKARDÆKNING.

  1. Efter 14 dages sygefravær tilstræbes det, at timerne dækkes af samme lærervikar.

  2. Der tages pædagogiske hensyn til den enkelte klasse.

  3. Efter 14 dages sygefravær, får alle klasser/forældre skriftlig besked om ændringerne og ca. varighed på den enkelte ændring.

  4. Der kan evt. sættes flere lærere på den enkelte klasse.

  5. Ledelsen vil yde supervision ved længeretids fravær til den enkelte lærervikar.

  6. Til skolebestyrelsen udarbejdes 4 gange i løbet af skoleåret, september - november - januar - maj, en oversigt over vikarforbrug/fritimer pr. klasse.

 

Forslaget fremlagt og godkendt på skolebestyrelsesmødet den 8. februar 2006.


Sidst opdateret den 4. maj 2006