Biblioteks-
arbejdspladser
Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKT


Skolebiblioteket er i dag mere end blot udlån af bøger til fritidslæsning.
Det er stadig en vigtig funktion, men på det Pædagogiske UdviklingsCenter foregår også en del af dit barns undervisning.

Her er der plads til, at eleverne kan arbejde alene eller i grupper med materialerne lige ved hånden, f.eks. fagbøger, opslagsbøger og tidsskrifter.

Informationer kan søges på internettet, f. eks. via skolens links-samling eller gennem skoleverdenes portal www.emu.dk

Ønsker eleverne at søge i skolens egen samling bruger de Dantek ElevWeb.

Eleverne kan arbejde med EDB - undervisningsprogrammer samt tekstbehandling og regneark m.m. Der vil altid være en bibliotekar til stede, som kan hjælpe.


Sidst opdateret den 25. juni 2007