Mediundervisning
4. klasse - P-fag
Bibliotek Biblioteks-
kundskab
Biblioteks-
arbejdspladser
Oplæsning Nyhedsbreve Medier EDB - IKT

Årsplan for Medieundervisning 4. kl.

Mål:
Elever skal være i stand til at anvende digitaliserede billeder og lyd i deres dagligdag og skolens andre fag. De skal mestre grundlæggende færdigheder indenfor foto, film og lyd.
Gennem arbejdet med egne produktioner skal de opnå indsigt i og mulighed for at forholde sig kritisk til de forskellige mediers udtryksmuligheder og virkemidler.
Der tilstræbes at projekterne er relateret til fag og indgår i tværfaglige sammenhænge.

Det trykte medie.
Grundlæggende kursus i planchefremstilling.

Herunder sammenhæng mellem skrift og budskab, layout, blikfang, tekst og illustration. Projekt: kampagneplakat ”Drik mælk”.

Still billeder.
Grundlæggende brug af digitalt kamera.

Herunder betjening af kamera (Tænd/sluk, indsætte batteri). Arbejde med motiv (komposition, zoom og perspektiv). Blitz og prædefinerede funktioner på kameraet. Overføre og gemme billeder på computer.
Lettere billedredigering og scanning af billeder.
Projekt: Fotoreportage ”Min skole”.

Lyd.
Grundlæggende brug af digital lydoptager.

Herunder optage og afspille lyd. Overfører lyd til computeren.
Lettere lydredigering + storyboard.
Projekt: En lydhistorie.
Levende billeder.
Grundlæggende brug af videokamera.

Herunder betjening af kamera (tænd/sluk, sætte bånd/batteri i m.m.). Arbejde med motiv (zoom, panorering, tilt, perspektiv). Overvejelser om lys og lyd. Overføre og gemme på computer. Koble til fjernsyn eller projektor.
Storyboard + lettere videoredigering.
Projekt: ?

Videndeling.
”Podcasting”.
Projekt: ?


Sidst opdateret den 25. juni 2007