Specielt til nyansatte:  Dette nyhedsbrev udgives af pæd. servicecenter med (u)jævne mellemrum. Vi tilstræber, at det bl.a. indeholder nyttige oplysninger og idèer, som kan bruges i din undervisning. Tidligere nr. kan ses på Skovboskolens hjemmeside (i farver) eller på bi-blioteket. Vi synes det er en god idé at gemme nyhedsbrevene.


Side 2

                NYHEDSBREV                                             


                NYHEDSBREV                                             

fra MEDIEVÆRKSTEDET


Da jeg har 27 skematimer/uge indtil jul, er der meget få timer til at servicere elever og lærere i skoletiden. Derfor vil der ikke kunne gennemføres medie- undervisning i denne periode. Dog vil jeg prøve at løse meget nødvendige opgaver. Det vil mest være Av-tilsyn og -reparationer samt vedligeholdelse af medie- værkstedet og lærerdepotet.
MEN har du noget, jeg kan hjælpe dig med, så spørg bare !!

LÆRERDEPOTET opfyldes jævnligt - men ventetid kan forekomme. Ønsker om nye materialer bedes noteret på opslaget indvendig på døren.

AV-UDSTYR.  Meddelelse om fejl og mangler samt ønsker om nyanskaffelser gives til undertegnede.

MEST FOR NYANSATTE.  Har du behov for at se Medieværkstedet, lærer- depotet eller blot høre om skolens AV-tilbud, så tøv ikke med at henvende dig til undertegnede. Jeg står også gerne til rådighed ved udlån/instruktion af skolens foto, video og audioudstyr.
Skemaer til reservation af TV-videoapparatur,  videokamera samt tid på Medieværkstedet findes i garderoben på lærerværelset. Her kan man også se et skema over de timer, jeg kan stille til rådighed.

Alle henvendelser vil blive velvilligt behandlet, - hvis der er tid.
Hilsen
Niels   (NL)