NYHEDSBREV

Årgang 1.nr 2


Dato 6/10-00

  SKOVBOSKOLEN

Til alle medarbejdere.

Især for
begyndere?

www.dansklf.dk

Dansklærerforeningens hjemmeside med formidling af uv-forløb og søgemulighed i stor litteraturhistorisk bibliografi.

www.skolemedia.dk

Skolemedia udvikler, producerer og sælger digitale uv-midler primært til folkeskolen.

www.tycho.dk

Tycho Brahe planetarium: Astronomi for børn,årstidens stjernehimmel,planeterne marsnyt, kometer og meteorer, rumfart. Og mange gode links.

www.rundetaarn.dk

Bl.a. med ideer til astronomiaktiviteter for 1-3, 4-6, 7-10 kl.

Pæd. servicecenter har inve- steret i en filmpakke:
Konfliktpakken. Temaet er kon- fliktløsning. Materialet består af en introduktionsartikel (som vedlægges filmene)- et undervisningsmateriale på www.dfi.dk/undervisning og en filmpakke bestående af:
Pigerne i 4b. (51 min.)
Venindeskab på godt og ondt.
Ogginoggen. (43 min.)
Moderne eventyr om uskyldstab og gryende erkendelse.
Sinans bryllup. (59 min.)
Sinan skal giftes med Gül, men han har andre planer.
Royal blues. (52 min)
Belindas kæreste er i fængsel og hun prøver at få ham benådet.
Jamen I forstår mig ikke. (27 m)
Case-stories fra det virkelige liv.
Drengene fra Ølsemagle. (45 m.)
Vi følger drengene fra fritidscentret "Bag Skorstenen" i Ølsemagle.

Side 2

                NYHEDSBREV