Velkommen til
Skovboskolen

Informationsfolder
Skoleåret 2007/2008

logo
Halvejen 2,  4632 Bjæverskov
Tlf. 56 87 01 26   Fax: 56 87 02 61
skovboskolen@koege.dk
www.skovboskolen.dk

 

SKOVBOSKOLEN

Skovboskolen blev indviet i 1970 og i perioden 1999 til 2002 renoveret med nye tage, ny administrationsbygning samt modernisering i flere fløje.

Skovboskolen er en 2-sporet skole og har alle relevante faglokaler.

 

ELEVER - KLASSER - LÆRERE

Skolen har i dag ca. 540 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Skolen har 2 spor – på 1., 4. og 6. klasse har vi dog 3 spor.

På Skovboskolen er der på nogle årgange specialklasser med elever fra hele kommunen.

Skolen har ca. 50 lærere – heraf en del med specialuddannelse med henblik på undervisning i specialklasser.

 

SKOLEBESTYRELSEN

Folkeskoleloven bestemmer, at hver skole skal have en skolebestyrelse.
Den består på Skovboskolen af:
7 forældrevalgte medlemmer
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrådsrepræsentanter
2 ledelsesrepræsentanter

NAVN:E-POST:
Ejner Vismoes Andersen (Formand)ejner@postkasse.com
Peter Knappmann (Næstformand)peter.knappmann@privat.dk
Brian Folmann Christiansenbrian@luftvibrator.dk
Anne-Marie Enevoldsena-enevoldsen@vip.cybercity.dk
Kenn Birger Klinthøjkennk@adr.dk
Knud Birkedal Nielsenlangeskovgaard@tiscali.dk
Dorte Myhre Therkildsendorte.th@mail.dk
Lene Fog Jørgensen (Medarbejder)lene.fog.joergensen@skolekom.dk
Birgit Pedersen (Medarbejder)birgit.pedersen6@skolekom.dk
Marie Kristine Braad Carstens, 8.A (Elevråd)-
Kaja Schuster Damgaard, 8.A (Elevråd)-
Kirsten Vej Petersen (Skoleleder, konst.)kirsten.vej.petersen@koege.dk
Erling Grøn-Jensen (Viceskoleinspektør, konst.)erling.groen-jensen@skolekom.dk

 

SKOLEBLADET

I skolebladet KONTAKTEN bringes meddelelser fra skolen til hjemmene om diverse arrangementer - foruden andet stof, der har tilknytning til skolen og dens hverdag.

 

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Skovboskolen har en skolefritidsordning, der er opdelt i 3 afsnit.
SFO1, der har elever fra 0. - 2. klasse.
SFO2, der har elever fra 3. - 5. klasse.
SFO3 (klubben), der har elever fra 6. klasse og opefter.

Skolefritidsordningen har åben mandag til torsdag fra kl. 6.00 - 8.00 og 12.50 - 17.30. Fredage sluttes kl. 17.00.
På skolefridage er der åbent hele dagen i skolefritidsordningen.

Klubbens åbningstider er:
Kl. 12.50 - 17.00 på skoledage.
På skolefridage:
Mandag - tirsdag - torsdag: kl. 9.00 - 16.00
Onsdag: Kl. 9.00 - 17.00.
Fredag: Kl. 9.00 - 15.00.

Aftenklubbens åbningstider er:
Mandag - tirsdag - torsdag: kl. 18.30 - 21.30.

Tilmelding til skolefritidsordningen sker til Jeanne Søndergaard Pedersen
på telefon 56 86 95 55 klokken 9.00 - 12.00.

 

MEDDELELSE OM SYGDOM

For elever, der går i 0. - 2. klasse, kan der ringes til skolens kontor om morgenen inden kl. 8.00, og herfra gives der besked til skolefritidsordningen.
Når børnene forsømmer p.g.a. sygdom eller lignende, forventer skolen senest 3 dage efter at modtage besked fra hjemmet om årsagen til forsømmelsen.
Denne besked gives klasselæreren – f.eks. skriftligt gennem klassekammerater.

 

RINGETIDER

Skovboskolen har en modulordning, hvor der læses 2 lektioner i træk uden pauser – ofte i samme fag.
Der arbejdes efter følgende plan:

LEKTIONER:FRIKVARTERER:
1 - 2:   kl. 08.05 - 09.35       09.35 - 09.55
3 - 4:   kl. 09.55 - 11.2511.25 - 12.05
     5:   kl. 12.05 - 12.5012.50 - 13.00
6 - 7:   kl. 13.00 - 14.30

 

NØGLEPERSONER

Skoleleder, konst.Kirsten Vej Petersen
Viceskoleinspektør, konst.Erling Grøn-Jensen
SFO-lederAnnemette Jørgensen
Skolebestyrelsesformand   Ejner Vismoes Andersen
SkolevejlederKirsten Rubæk Olsen
Skolepsykolog-
TalepædagogGrethe Flyng
SundhedsplejerskeAnnette Liebst
Teknisk servicelederJørn Hansen

 

TELEFONNØGLE:   DIREKTE NUMRE:
Skovboskolen56 87 01 26
Telefax56 87 02 61
Biblioteket56 86 95 56
Teknisk serviceleder56 86 95 64
Tale/hørepædagog40 14 88 47
Skolepyskolog56 86 95 59
Lærerværelset56 86 95 71
Skolevejleder56 86 95 65
SFO-leder56 86 95 63
SFO156 86 95 68
SFO256 86 95 66


Sidst opdateret den 29. januar 2008