Fra Skovboskolens "rulletekst-nyheder" 2000-2002

  • Skovboskolen har fået mulighed for at prøve en alternativ ledelsesstruktur i en 3-årig periode.

  • Skovboskolen er af kommunen udvalgt til at overgå til kontraktstyring pr. august 2001.

  • Skovbo kommune har bebudet besparelser på folkeskoleområdet i 2001.

    I en orientering fra Samarbejdsudvalget for Børn og Unge nævnes specielt besparelser på EDB-området.

  • Alle nyrenoverede skolebygninger er nu taget i brug.

    Den sidste bygning, er PSC (før Kokkebro). Her er hele overetagen indrettet som pædagogisk service center.

  • Over en 3-årig periode skal alle Skovboskolens lærere have det pædagogiske IT-kørekort. De første starter august 2002.

  • Skovbo Center 10. Kommunens nye 10.klasse-center er pr. august 2002 placeret ved Skovboskolen.


Sidst opdateret den 3. juli 2005