Ny hovedindgang på vej i Bjæverskov

Skovboskolen tog imod 429 elever i dag.

  Den nye hovedindgang med bl.a. klasseværelser og nye kontorer
  til de to afdelingsledere og inspektøren har kostet ca. 7.5 mio. kr.
  Her ses (fra venstre) afdelingsleder Hans Peter Stokholm, inspek-
  tør Bent Elhegn og afdelingsleder Jan Mindegaard.
 
For en uge siden var der stadig flyttekasser, løse ledninger og mange andre såkaldt løse ender indenfor, da lærerne indtog Skovbo-skolen en uge før eleverne.

Og i dag tog inspektør Bent Elhegn og hans to afdelings-ledere, Hans Peter Stokholm og Jan Mindegaard samt 46 lærere så imod 429 elever fra 0. til 10. klasse.
To jubilarer, Agnete Haugbølle og Peter Elkjær Pedersen blev også fejret med reception ved middagstid, og nu skal skoleåret så ind i en vant gænge, men selv om der nu har været skolefri for lærere og elever er der mange løse ombygningsender, og det vil kræve fleksibilitet af elever, lærere og øvrigt personel i ugerne fremover.
Orkanen 3. december har bl.a. betydet, at man ikke helt følger den tidsplan for renovering og udvikling af bygningerne, som er lavet.
- Vi har haft en lidt turbulent periode med en fin opstart, men så er vi blevet forsinket lidt. Da vi skulle have frigivet "Dalmosen" og "Tuemosen" var der problemer med svampeforekomster stadigvæk. Nu har Embedslægen og Arbejdstilsynet været inde i billedet, og der foretages stadig løbende målinger, så nu kan de to længer tages i brug, fortæller Bent Elhegn.

Klemmes sammen
"Vestervang" er rømmet. Den er under renovering, og den ventes indflytningsklar til efterårsferien. "Regnemark" er også tømt, men de to rømmede afdelinger betyder, at man er klemt sammen de næste mange uger frem til efterårsferien.
Det er 14 lokaler, man mangler, så at få plads til eleverne har krævet stor kreativitet.
- Biblioteket er delt i to lokaler. Lærerværelset er delt i to lokaler, kontoret ligeså og et bogdepot har vi også måtte lave om til et klasseværelse. Lærernes rygerum er lavet om til lokale og i kælderen er skolelægen flyttet ind til tandlægen for at give plads til eleverne. På den måde hjælper vi håndværkerne, for vi skulle efter den oprindelige plan kun rømme en længe ad gangen, forklarer Elhegn.

Indvier indgang
Trods diverse forsinkelser skulle den oprindelige tidsplan kunne holde, og den endelige aflevering af de omfattende bygningsarbejder ventes stadig at ske i marts/april år 2002. Da skulle renovering, modernisering samt udvidelse af Skovboskolen være færdig.
Men allerede omkring nytår 2001 er man færdig med de fire fløje, som er "ude af drift" p.t.
I øvrigt har svampene i bygningerne og de flade tager betydet, at en halv snes elever har skiftet skole, men "der er ingen, der er flygtet skrigende væk", som Bent Elhegn udtrykker det.
Selv om der er lange udsigter til at skolen står helt færdig og ikke mere har håndværker-rykind vil man allerede fredag 29. september nemlig indvie administrationsbygningen med lærerværelse og hovedindgangen, som fremstår lys og venlig med masser af dagslys.
- Det er jo for at give plads til eleverne, at vi er rykket her ud på parkeringspladsen, og vi ved ikke helt præcist, hvad der skal ske den dag, men det vil i hvert fald ske i skoletiden. Det er eleverne, det går ud over, så de skal være med til at festligholde dagen, siger Elhegn.
Den nye administrationsbygning har i øvrigt "sat" sig på ca. 20 parkeringspladser, men personalet har kunnet vænne sig til at parkere oppe ved Skovbohallen, og Bent Elhegn forestiller sig, at man måske vil nøjes med at lave gæsteparkering ved administrationsbygningen.

Nye toner
Det nye skoleår har også budt på et nyt lederteam, hvoraf mange dog vil have mødt Jan Mindegaard pr. l. maj.
Han kom fra en lærerstilling på Hedelyskolen i Greve og tiltrådte som den ene af to afdelingsledere i den nye ledelsesstruktur, hvor viceinspektørstillingen er nedlagt til fordel for to afdelingesledere.
Den anden afdelingsleder, Hans Peter Stokholm, tiltrådte i tirsdags og først i dag fik han hilst på eleverne.
Den nye ledelsesstruktur med en inspektør og to afdelingsledere er en udløber af de øgede krav, der i dag stilles til moderne skoleledelse, for det er praktisk, at opgaverne fordeles på flere personer end en enkelt inspektør.
Ledelsen skal udover det administrative også tage sig af skolens udvikling og sørge for at arbejdsopgaverne deles ud. Samtidig må der ikke laves for stramme regler for de lærerteam, der etableres.
Det bliver den nye tre-delte ledelses opgave at få de ting til at nå sammen i en højere enhed.
Forsøget løber over en periode på tre år og er et led i de meget omfattende renoverings- og udbygningsarbejder på Skovboskolen.
Pengene til afdelingslederne er også et led i den samlede pose penge til Skovbskolens renovering, så det vil ikke gå ud over f.eks. indkøb af undervisningsmaterialer, præciserer Bent Elhegn.
Han vil i øvrigt kende Hans Peter Stokholm fra sin tid på Dagmarskolen i Ringsted. Her kommer nemlig Hans Peter Stokholm fra.

Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - mandag den 7. august 2000.         Foto: Jens Wollesen.


Sidst opdateret den 2. januar 2009