Følgende stod at læse i Dagbladet under Skovbo onsdag den 16. maj 2001

Skovboskolen - en discountskole?

Lærerne på Skovboskolen må konstatere, at der er langt fra lokalpolitikernes ord til de barske realiteter.
  Vi må konstatere, at et flertal af politikerne helt bevidst har villet spare på udgifterne til skolen.
Konsekvenserne af besparelserne må de enkelte skoler selv klare sig ud af, så godt de nu kan. Vi har jo rammestyring, hvor politikerne sætter rammen og skolen udfylder den.

  Borgmesteren sagde på et dialogmøde på Gørslev skole, at man skulle have mere arbejde ud af lærerne. Som kommunalt ansatte takker vi for dette skulderklap fra vores arbejdsgiver og håber fremover på en kommunalbestyrelse, som i højere grad vil leve op til sit arbejdsgiveransvar.

  Borgmesterens intentioner bliver nok opfyldt, men han får en masse utilsigtede bivirkninger:
  Kommunens indsatsområder (EDB og lærernes videreuddannelse) er skåret næsten væk.
  Den økonomiske fremskrivning til skolen er for lille og reelt en skjult besparelse.
  Der er ikke afsat midler nok til tidssvarende undervisningsmidler - der er behov for en kraftig udskiftning af gamle, slidte bøger, behov for EDB, software, ordbøger, atlas osv.

Her skæres ned
Kommunalbestyrelsens besparelse på “tid til andet arbejde” (ud over undervisningen) bevirker, at skolen her midt i planlægningen af næste skoleår, har måttet finde besparelser på 1116,75 timer.

  Dette bevirker:

  • skolefesten spares væk
  • lærerdeltagelsen ved dimissionsfesten skæres ned
  • skole/hjem samtaler (konsultationer) skæres ned
  • kontaktlærer til elevråd skæres ned
  • lejrskoler skæres ned
  • ekskursioner skæres ned
  • kurser for lærerne skæres ned
  • elevsamtaler skæres væk
  • der er besparelser på timer til udvalgsmøder.
  Ydermere er rammerne for vores arbejdstid så snævre, at det vil være svært/umuligt at finde tid til samtaler med forældre/psykolog/SFO ud over det planlagte.

Hvad med fremtiden ?
Hvordan vil man tiltrække ansøgere til ledige stillinger om 3-6 år, når en stor del af lærerne går af på grund af alder?

  Hvad har skolevæsenet at byde på ud over nedskæringer?

  Hvilke visioner og udviklingstanker har man - ud over at lave kontraktstyring og lønsumsstyring?

  Som ansatte finder vi det svært at bevare de personlige ressourcer til et fortsat engagement.
 

På lærernes vegne:
Jørgen W. Hansen
Tillidsrepræsentant
Skovboskolen

Sidst opdateret den 16. maj 2001