Ud i rummet på 123 års dag

Skovboskolen fejrede 32 års, 123 års og genindvielse med Rytme Rita i går

  Det gør ikke spor at man får rørt
  sig, tværtimod glider indlærin-
  gen bedre ned bagefter. Det
  vidste Rytme Rita, og derfor fik
  hun sat godt gang i de mindste
  børn i går.
 
Om han bliver gemytligt mobbet over det, vil kun tiden vise. I alle fald agerede Skovboskolens inspektør, Bent Elhegn, sol og nogle af de mange mindre skolebørn agerede planeter, da Rytme Rita og Gerner Guitar var med til at fejre skolens fødselsdag i går.

Faktisk var det i søndags 8. september, at skolen havde sin fødselsdag, men da var den lukket. I stedet var der to gange festlige indslag og tale i går. Flaget var hejst og de rytmekiks, som Rytme Rita havde spist til morgenmad blev danset ud af kroppen og ind i børnene.
- Ka' du tælle til en ? Kan ud stå på et ben ? Kan du tælle til 2 ? Har du set en ko. Kan du tælle til tre ? Har du set et fæ ?
Spørgsmål afløst af svar til funky Gerner Guitars rytmer. Hele festsalen gyngede, klappede og sang med af hjertens lyst, og vi var som nævnt en tur i rummet fordi den fascinerer.

1,2, trefoldigt
Solsystemet blev fejret af Rita og Gerner, fordi vi bare har et sådant system. Jupiter. Pluto. Saturn. Venus.
Og andre med navns nævnelse planeter og så solen selvfølgelig.
Bent Elhegn lærte børnene hvad »trefoldigt« er for en størrelse. Når man råber et trefoldigt leve for Skovboskolen, betyder det nemlig, at man råber hurra tre gange.
Som forklaret. Så gennemført.
   Rytme Rita og funky Gerner
  Guitar fik sagt stort tillykke med
  Skovboskolens 32 års fødsels-
  dag og stort tillykke med gen-
  indvielsen i går.
- Og skal vi så lave en aftale ? Skal vi være enige om, at vi vil passe på vores nye skole ?
Spurgte Elhegn og fik henved 225 børns tydelige »ja«.

Efter de yngste årgange kom de ældste og fik en aldersrelevant optræden af Rytme Rita og funky Gerner Guitar.

Men inden da fik vi et par officielle ord fra Hans Henning Andersen i hans egenskab af formand for børne- og kulturudvalget i Skovbo.
- For nogles vedkommende har I oplevet at skolen er et sted med store lastbiler, lyden af rundsave og vinkelslibere og mænd i overalls. Men nu er ombygningen af Skovboskolen slut efter tre et halvt år. 44 mio kr. har vi alene brugt her, og det er lidt mere end det har kostet at ombygge og renovere hele vores skolesystem.
Syd for mortorvejen, dvs. i Vemmedrup, Bjæverskov, Gørslev og Slimmingeområdet kommer der 150 nye børn i årene, som er på vej, så Hans Henning Andersen var ikke i tvivl om, at der nok skal blive brug for Skovboskolen - også i fremtiden.
Og så var han mand for at udråbe et trefoldigt leve for Skovboskolen.
Skolen har nu passeret de 32 skoleår i nyere tid. Men tager man Bent Elhegns historiske tilbageblik med, var der faktisk helt tilbage i 1879 en skole, som blev bygget.
Den hed Bjæverskov skole og var forløberen for Skovboskolen.
Så en 123 års fødselsdag blev det også til igår.

Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - tirsdag den 10. september 2002.         Foto: Hans-Jørgen Johansen


Sidst opdateret den 6. januar 2009