Skolen rives ned

Skovboskolen står foran en forandring af de større, hele organisationen på skolen skal laves om.

 Skovboskolen står foran en gennmegribende forandring
 af organisationen på skolen, derfor inviteres alle foræl-
 dre til møde om den nye skolestruktur.
 
Bjæverskov: Efter der er blevet benyttet et to-cifret millionbeløb til, at restaurere Skovboskolen på grund af skimmelsvamp, er det blevet besluttet, at rive skolen ned for at gøre plads til en ny og mere tidssvarende skole.
Der indkaldes til stormøde torsdag den 5. august klokken 19.00 i festsalen for alle forældre med børn på Skovboskolen, hvor der orienteres om bygningen af den nye skole.
Der er dog kun tale om en organisatorisk nedrivning af skolen.
- Der stilles større og større krav til, hvilke opgaver folkeskolen skal udføre, og det vil ikke være muligt at imødekomme disse krav uden at strukturen bliver ændret. Det er derfor blevet besluttet at ændre den tidligere meget stive og centrerede planlægning, til en mere løbende planlægning i de enkelte lærerteams, fortæller formand for skolebestyrelsen Dan Oddershede.
De oprettede lærerteams er etableret omkring klasserne i indskolingen 1. - 3. klasse, mellemtrinnet 4. - 6. klasse og udskolingen 7. - 9. klasse.
- Med denne nye struktur vil der være større mulighed for at imødekomme den enkelte elevs behov, og der vil være mere end én lærer til at udarbejde planer for eleverne. Klasselærerfunktionen vil også blive delt mellem flere lærere så der bliver færre elever per klasselærer, forklarer han.
Det vil også være muligt for de enkelte lærerteams, at planlægge hytteture og kursusaktiviteter, således at de lærere, der deltager i disse aktiviteter, ikke skal aflyse timer eller have andre undervisere til at læse deres timer.
- Det gør også, at de timer der er planlagt for de enkelte klasser, bliver læst af de lærere, der er planlagt til og har forberedt sig til at læse timerne. Det er vores overbevisning, at dette vil medføre en bedre og mere spændende skole for elever og lærere og skolebestyrelsen ser frem til at mødes med interesserede forældre og præsentere de nærmere detaljer og besvare spørgsmål, slutter han.


Kompetencen skal ud

Leder af Skovboskolen Bent Elhegn er klar til at lede den største omstrukturering på Skovboskolen nogensinde.

  Bent Elhegn er klar
 til sin nye rolle som
 pædagogisk leder.
Bjæverskov: Udefra ser det ikke sådan ud, men inden for på Skovboskolen er der heftig aktivitet. Fra og med dette skoleår bliver organisationen lavet helt om på skolen og skoleleder Bent Elhegn glæder sig.
- Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at fungere, og jeg håber og tror på, at eleverne vil mærke en bedre skole. Vi lægger nemlig ansvaret for fordeling af timerne ud i de nye læreteams. Det er den gruppe lærere, som er tæt på de enkelte årgange. Da det er dem, der står for undervisningen, vil det være logisk, at de også selv skal planlægge deres timer, forklarer han.
Det betyder fx, at det bliver tilstræbt, at nogle af 8.b's tysktimer ligger samtidig med 8.a's tysktimer.
- Dermed får vi mulighed for noget samarbejde på tværs af klasserne, og det tror jeg virkelig kan blive en gevinst. Kommandovejen bliver kortere, og dermed bliver vi mere fleksible, siger han.
Ændringerne betyder også, at der vil komme løbende ændringer af børnenes skoleskema. - Vi vil opleve, at der kommer nyt skema fx hver måned. Det kan også være, at teamet lægger alle fysiktimerne for 9. klasse i efteråret, og så lader dem gå til eksamen til jul. På den måde får de en forsmag på eksamen, og de vil have nemmere ved at huske stoffet, som maksimalt ligger fire måneder tilbage, forklarer han.
De løbende ændringer betyder, at skolen vil øge informationsmængden til forældrene, så de ved hvad der foregår.
- Det skal vi, ellers står vi med en flok forvirrede forældre, som er nervøse for, hvad det lige er, vi laver om på i deres barns skole, og det vil vi gøre alt for at undgå, slutter Bent Elhegn.
Alle lærere på Skovboskolen skal i morgen på kursus i teamsamarbejde for at stå rustet til det nye og anderledes skoleår.


Fra: Dagbladet - Lars Kimer (Kimer) - tirsdag den 3. august 2004.


Sidst opdateret den 30. december 2008