Flot skudsmål fra elever til Center 10

10. klasse elever på Skovbo Center 10 er tilfredse med skolen og føler sig godt forberedt til valg af ungdomsuddannelse.

  Leder af Skovbo Kommunes 10. klasse
  center, Jørgen Blond, hilser elevernes
  positive holdning til centerets faglighed
  velkommen. Det animerer til at gøre en
  ekstra indsats, siger han.
 
Skovbo Center 10, som er Skovbo Kommunes 10. klasse center med bopæl i Bjæverskov, har for første gang bedt eleverne om en midtvejs-evaluering af centeret, og resultatet varmer hjerterne hos personalet. De 33 elever giver nemlig centeret et flot skudsmål.

Eleverne har udfyldt en række skemaer, hvor de har svaret på en række spørgsmål ved at placere deres holdning på 13-skalaen. De har svaret på i hvor høj grad centeret har indfriet forventningerne mht. at få nye kammerater, at blive bedre til at omgås andre, at få ny faglig viden, at forbedre skolevaner, at udvikle sig personligt, at blive klog på, hvad man vil (ungdomsuddannelser) og i hvilket omfang Skovbo Center 10 lever op til at skabe de bedste rammer for at lære, både i faglig forstand og socialt og personligt.

Markant tilfredse
Desuden har eleverne svaret på, hvad de synes om brobygningsforløbet, om de har lagt sig fast på en uddannelse, om de ville ønske, at de havde valgt et andet 10. klasse center, og om de ville have ønsket, at de var gået direkte til en ungdomsuddannelse i stedet for at vælge centeret.
På 13-skalaen placerer eleverne stort set deres kryds ud for karaktererne 8, 9 og 10. Der er således stor grad af tilfredshed hele vejen rundt. Enkelte elever svarer negativt, men de udgør et lille mindretal. I øvrigt har ikke alle elever svaret på alle spørgsmål i alle skemaerne.
- Vi har tidligere haft årsevalueringer, og det har set fornuftigt ud. Men der er ingen tvivl om, at det her er en god midtvejs-evaluering. Vi er naturligvis meget glade for, at tilfredsheden er så markant, som den er. Det animerer til at gøre en ekstra indsats, siger Jørgen Blond, leder af centeret og Ungdomsskolen.

Valg af uddannelse
Centeret har i høj grad indfriet elevernes forventninger til at blive klog på, hvad de vil mht. uddannelse. Her får centeret et 11-tal af fem elever, et 13-tal af to, et 10-tal af fire, et 9-tal af fire og et 8-tal af tre. Fem andre elever har besvaret denne del af skemaet, og de fordeler sig med én på et 6-tal, én på et 7-tal, to på et 03-tal og én på 0. Der mangler ti elevers besvarelse, men tallene taler deres eget sprog - der er overvejende stor tilfredshed.
På spørgsmålet om eleverne har lagt sig fast på en ungdomsuddannelse, svarer 18 ja og otte nej, mens én svarer ved ikke. Eleverne vil ifølge svarene være tømrer, frisør, konditor, dyrepasser, maskinmekaniker, pædagog, gå på gymnasiet, PGU, HF, HHx og HG-Handelsskole. Én vil være landbrugsmekaniker, og én vil måske være ved politiet.

Formidlere
- Vi ser os selv som formidlere til ungdomsuddannelser, og derfor lægger vi vægt på brobygningen som noget altafgørende. Eleverne er ude i fire uger på en institution med ungdomsuddannelser, som for eksempel teknisk skole, handelsskole eller gymnasium. De får et ordentligt indblik i, hvad det er, de søger, forklarer Jørgen Blond.
På spørgsmålet om, hvad eleverne har syntes om brobygningsforløbet, svarer de fleste godt, og en næsten lige så stor del meget godt. Nogle enkelte svarer ikke godt.
Når det gælder forventningerne til at få ny faglig viden, svarer eleverne også overvejende positivt. Her er der flest 9- og 10-taller, en del 8-taller og kun meget få på den lavere skala.

Smitter af
Jørgen Blond peger på, at centeret nu er i gang med sit tredje år, og har fundet et koncept, som alle er trygge ved. Samarbejdet på centeret bliver bedre og bedre. Det smitter af på eleverne.
- Vi kender hinanden knaldgodt, og det er medvirkende til et godt klima. Eleverne føler, at det rykker. Jeg er også leder af Ungdomsskolen, så jeg lægger vægt på, at lærerne kan varetage mange opgaver selv, og der er stor entusiasme blandt lærerne for at lave et forløb med kvalitet. Der er fem lærere, hvoraf tre er fastansatte på centeret og to har kombineret beskæftigelse på skolen ved siden af, forklarer han.
På centeret lægges der stor vægt på kernefag som dansk, engelsk og matematik. Eleverne kan lægge et skema med 20 timer i de tre fag, og de har desuden otte obligatoriske aktiviteter, så eleverne kan komme op på 28 timer - det har mange på centeret.

Fortryder ikke
- Uanset niveauet vil eleverne kunne forbedre sig og blive mere sikre på sig selv, understreger Jørgen Blond og fortsætter:
- Vi skal blive endnu bedre til at snakke med de folkeskoler, de afleverer eleverne til os. Og vi skal ikke være bange for at slippe de unge noget før, hvis de for eksempel kun har brug for tre måneder, før de går videre på en uddannelse. Eller beholde dem et ekstra år. Vi har en elev, som går i 10. klasse én gang til, og nu blomstrer hun. Det kan være godt for nogen at tage dette ekstra år, siger han.
Skovbo Center 10 ligger i konkurrence med 10. klasse-tilbud i såvel Køge som Roskilde. Der er frit skolevalg. Men de, der har valgt centeret i Skovbo Kommune, har ikke fortrudt. På spørgsmålet om eleverne ville ønske, de havde valgt et andet center, svarer 24 nej og tre svarer ved ikke. Ingen svarer ja.
Og på spørgsmålet om eleverne ville ønske, at de var gået direkte til en ungdomsuddannelse, svarer 22 nej, tre svarer ved ikke og to svarer ja.

Fra: Dagbladet Online - Agnete Vistar (vistar) - torsdag den 3. marts 2005.


Sidst opdateret den 8. januar 2009