Skovbo
Fra Dagsordener & Referater
Skovbo.dk

De nuværende kontrakter med Elite Miljø udløber den 31.7.2005
Skovbo Kommune vælger at hjemtage rengøringen i Ejby - Bjæverskov - Vemmedrup-området og selv udføre dette i eget regi.
Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde 11.4.2005.


Overordnet kostpolitik for Skovbo Kommunes skolevæsen
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til kostpolitik for Skovbo Kommunes skolevæsen. Kostpolitikken har været i høring i skolebestyrelserne.
Skolerne skal melde forslag til handlingsplaner retur til Børne- og Kulturudvalget inden d. 1.6.2005.

Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget indstiller:
  - at Overordnet kostpolitik for Skovbo Kommunes skolevæsen godkendes,
  - at SFO’erne indarbejdes i kostpolitikken

Orla Johannsen tager forbehold overfor tidsplanen.

Orla Johannsen og Lars Ploug Holm ønsker formuleringen "Skolerne bør være miljøbevidste i valg af fødevarer" erstattet af "Skolerne bør tilstræbe valg af økologiske fødevarer".


Timetildeling til Skovbo Center 10
Med en timetildeling til Skovbo Center 10, svarende til den, der er til rådighed i indeværende skoleår, vil der blive tale om en mindreudgift på kr. 119.000 i 2005 (5/12) og kr. 166.600 i 2006 (7/12).
Denne mindreudgift, i alt kr. 285.600 i skoleåret 2005/2006, søges overført til undervisning af elever i specialgruppe 9. klassetrin på Borup Skole, jævnfør planlægningsgrundlaget.


Styrelsesvedtægten for Skovbo Kommunes skolevæsen
Børne- og Kulturudvalget indstiller:

  • at det specialpædagogiske tilbud i SFO "Guldminen" tilføjes under Skovboskolen,
  • at Børne- og Kulturforvaltningen i særskilt skrivelse redegør for skolebestyrelsens kompetence i forhold til de interne kontrakter,
  • at Børne- og Kulturudvalget godkender forslaget til styrelsesvedtægten med tilføjelse vedrørende "Guldminen"
Børne- og Kulturforvaltningen 19.4.2005.


I regionplanforslaget henledes opmærksomheden på:

  • at den statslige reservation til banen København-Ringsted fortsat er vist syd for motorvejen ved Vemmedrup og Bjæverskov
  • at et område mellem Volleslevvej og Lidemarkvej fra travbanen – Skovboskolen ned til Kvistskov er udpeget til et vindmølleområde for maksimalt 3 møller med en maksimal navhøjde på 70 m
Teknisk Udvalgs møde den 19.4.2005.


Sidst opdateret den 23. april 2005