800.000 kroner til nyt udstyr

Skovbo Kommune har fået omkring 800.000 kroner fra staten
til it- og naturvidenskabsprojekter på kommunens skoler.

Skovbo: Nyt it-udstyr, renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler og nye naturvidenskabelige fagbøger.
Det er, hvad elever og lærere på Skovbos skoler kan se frem til, efter at det nu står klart, at skolerne til sammen får cirka 800.000 kroner fra staten til forskellige udviklingsprojekter inden for it og naturvidenskab. Skovbo Kommune har søgt om midler fra de puljer, som både Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har afsat til forskellige udviklingsprojekter, og formanden for børne- og kulturudvalget, Hans Henning Andersen (V), er yderst tilfreds med udbyttet.
- Det er utroligt glædeligt, at vi har fået de mange penge til vores skoler. Inden for it-området får vi nu givet skolerne et vældigt løft, så vi ikke alene kan fastholde vores i forvejen høje niveau, men også følge med den teknologiske udvikling. Samtidig får vi mulighed for at højne niveauet inden for de naturvidenskabelige fag, hvor flere undersøgelser netop har vist, at vi i Danmark halter lidt bagefter, når det gælder forskningen inden for området. Med nye undervisningsmaterialer samt bedre og mere interessante fysiske forhold er vi med til positivt at påvirke elevernes interesse for de naturvidenskabelige fag, siger han.

Penge fordelt
De 800.000 kroner er allerede fordelt ud på forskellige projekter:
382.000 kr. fordeles mellem Skovbos fem folkeskoler til køb af computerudstyr til eleverne i 3. klasse. Det svarer til, at hver elev får 2000 kroner, og Skovbo Kommune lægger selv et tilsvarende beløb oveni, da det er en betingelse for at få tilskuddet.
121.082 kroner går til indkøb af naturvidenskabelige lærebøger til fagene matematik, natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi. Også her bidrager Skovbo Kommune selv med et tilsvarende beløb. 152.911 kroner er øremærket til renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler -altså lokaler der anvendes til natur/teknik, biologi, geografi, fysik/kemi og matematik.
75.000 kroner fordeles på Skovbos fem folkeskoler til anskaffelse af vidensdelingsværktøjer - også kaldet e-platforme - som både kan bruges til at styrke lærernes arbejde internt, til skole-hjem-samarbejde og til elevernes daglige skolearbejde. Lærerne kan for eksempel planlægge møder og dele viden på en hurtig måde, og forældrene kan sidde derhjemme og blive informeret om deres børns skema og aktiviteter, samtidig med at de kan være i kontakt med lærerne via e-mail, hvis det er nødvendigt. Og eleverne lærer blandt andet moderne arbejdsmetoder ved at bruge e-platformene i undervisningen.

Har selv bidraget
Skovboskolen, Borup Skole og Ejby Skole har desuden søgt om og fået gratis etablering af Uni-Servere, opgradering af Uni-Servere og internetforbindelser. Til sammen giver det tekniske udstyr skolerne mulighed for at udvide deres tilbud ved at kunne bruge video, film og lyd i undervisningen.
For at komme i betragtning til puljen til computerudstyr og de naturvidenskabelige lærebøger har det som nævnt været en forudsætning, at Skovbo Kommune selv var parat til at bidrage til investeringerne, og Hans Henning Andersen oplyser, at der i alt er tale om lidt over en halv mio. kroner, som skolerne har fundet inden for deres egne budgetter.
- Det synes jeg er med til at understrege, at vi her i Skovbo Kommune også selv er parate til at støtte op om den udvikling, som vores skoler og elever har brug for at være en del af, siger han.


Fra: Dagbladet Online - mart - fredag den 1. juli 2005.


Sidst opdateret den 2. juli 2005