Farvel til skolevejlederen i morgen

Vejleder og skolekonsulent Niels Ole Nielsen siger farvel i morgen ved en reception på Skovboskolen.

   Niels Ole Nielsen har været vejleder
  siden 1975, så det er mange hundrede
  børn og unge, der har været gennem
  hans vejledning gennem årene.
Vejleder og skolekonsulent Niels Ole Nielsen siger i morgen farvel til 31 års virke som skolevejleder og i alt 38 år ved skolevæsnet. Der er reception for ham på Skovboskolen, og med så mange års virke som vejleder er det mange unge, han har været med til at sætte på det rigtige spor gennem årene.

Bjæverskov: I morgen onsdag den 6. september er der reception for Niels Ole Nielsen på Skovboskolen. Det sker i festsalen fra klokken 15 til 16.30, hvor vejlederen og skole-konsulenten siger farvel til sit virke efter 38 år i skolevæsnet - heraf 35 år på Skovboskolen. Han har været vejleder for såvel eleverne på skolen her som Skovbo Center 10 og Gørslev Skole.
Niels Ole Nielsen har været vejleder siden 1975, så det er rigtigt mange unge, der har oplevet hans vejledning, og mange forældre, han har haft møder med, så han kunne hjælpe deres sønnner og døtre til at komme i gang med en fornuftig videreuddannelse.
- Det har ikke altid været lige nemt. Det har været et spørgsmål om at matche de unges evner, anlæg og interesse mod gruppepres og forældre-ambitioner, for ikke at tale om påvirkning fra presse og tv. Pludselig skulle alle jo være kokke, og de unge glemmer, at aftener og week-ender går med den beskæftigelse. Så det ligger i vejled-ningen at gøre opmærksom på den slags. Og det handler for vejlederen om at følge med og konstant være på forkant med, hvad der sker i uddannelsessystemet, forklarer Niels Ole Nielsen.

En broget verden
- Det har været spændende. Måske synes jeg, at det især har været de lidt »alternative« elever, de lidt skæve store drenge, som det har været noget særligt at hjælpe. Det er en stor glæde for mig at møde dem i bylivet og hverdagen og se, at de har klaret sig godt, siger han og fortsætter:
- Heldigvis handler det jo ikke altid om de store flotte eksamener. Jeg har set så mange, som hænderne sidder godt på, og så handler det om at få dem navigeret ind de rigtige steder og finde de rigtige hylder til dem, siger han.
Niels Ole Nielsen forklarer, at det er en broget verden, en vejleder beskæftiger sig med. Fra regeringsside kommer der jævnligt nye love og bekendtgørelser om erhvervsuddannelser, gymnasiet, social- og sundhedsuddannelser osv.
- På alle retninger er kravene skiftet meget gennem årene, så man skal hele tiden være opdateret, og det har været en stor opgave. Jeg kan godt forstå, at forældrene ikke kan følge med i alt det, der foregår inden for kurser og uddannelser og på nettet, siger han.

2. generation
Oprindelig underviste Niels Ole Nielsen i 1. til 3. klasse i Jersie i tre år. På Skovboskolen underviste han en del år i hovedfagene dansk, historie, sløjd og idræt.
- Jeg tror selv, at noget af den bedste vejledning jeg har givet, har været i sløjdsalen, hvor man kunne få en virkelig snak om problemerne med de store »alternative« drenge, siger han.
Vejledningen sker faktisk allerede fra 6. klasse, om end det er i 8. klasse og afgangsklasserne, hovedvægten ligger. Niels Ole Nielsen har således oplevet at være vejleder for 2. generation af unge, han har vejledt - sønner og døtre af tidligere elever. Han har mange gode og spændende minder fra sin tid som vejleder og er lidt beklemt ved at sige farvel. Han har haft et godt forhold til sine kolleger og til skolen, siger han:
- Men jeg er også begyndt at glæde mig. Jeg har hørt, at det er travlt at være pensionist, så jeg skal prøve at være i god form, smiler han.
Sammen med Solveig bor han ved Spanager og får nu mere tid til haven, børn og børnebørn - sidstnævnte er der seks styks af. Og så står menuen ellers på tennis og rejser.


Fra: Dagbladet - Agnete Vistar (vistar) - tirsdag den 5. september 2006.       Foto: Agnete Vistar.


Sidst opdateret den 19. februar 2009