Tunnelløsning ved Skovboskolen
En tunnelløsning under Lidemarkvej lader vente på sig - og skal måske kombineres
med en løsning for p-pladsen ved skolen. På billedet ses tunnelen fra østsiden.

...
Men der er nogle af de planlagte anlægsprojekter, der hænger. Ét af dem er den nye boldbane i Vemmedrup, som flere gange har været udførligt omtalt her i bladet. En anden er renoveringen af tunnelen under Lidemarkvej ved Skovboskolen, som også har været omtalt i Dagbladet. Blandt andet har det været nævnt, at teknisk forvaltning vil arbejde med en plan for projektet her i slutningen af året, og at de penge, der er sat af - ca. en kvart million - vil blive overført til næste år i Ny Køge.

Det forventes dog ikke, at den pengesum vil være nok. Finn Buch Petersen er enig i, at tunnellen er meget uhensigtsmæssigt bygget med sin skarpe og farlige knæk.


Plads ved skolen

- Vi ved godt, at det er et problem. Der er ikke kun en risiko for, at man kan støde sammen i tunnelen - jeg synes også, at vi skal tage med i debatten, er der er risici for cyklister, når de kommer ud af tunnelen på vestsiden på skolens parkeringsplads, hvor der kører biler rundt, siger Finn Buch og fortsætter:

- Jeg synes godt, man kunne stille sig det spørgsmål, om der overhovedet skal være biler der? Jeg opfatter faktisk det stykke asfalt som en skolegård. Der er nok noget skolepersonale, der ville være kede af at parkere længere væk, men det kunne de blive nødt til at indstille sig på. Der er jo en stor parkeringsplads nede ved Skovbohallen med plads til masser af biler i dagtimerne. Man skal så gå 200 meter til skolen, og det kan man også godt. Der er også masser af forældre, der sætter børnene af p-pladsen ved skolen, og de må så også indstille sig på at sætte dem af ved hallens p-plads, mener Finn Buch, der lover at bevare fokus på tunnelproblemet, når han fortsætter som formand for teknik- og miljøudvalget i Ny Køge.


Stier

Så er der lige spørgsmålet om rampen op til 10. klasse centret, som udgår fra skolens p-plads. Finn Buch vedgår, at der skal en radikal løsning til:

- Jeg kunne forestille mig, at man lavede en vejadgang bagom. Det kan lade sig gøre. Og jo, det er rigtigt, at det lyder kompliceret. Men jeg opfatter ikke det her som kun en tunnelløsning, men som en samlet trafikløsning, siger han.

Fra: Dagbladet - mandag den 27. november 2006.


Sidst opdateret den 27. november 2006