Budget 2008

Et bredt flertal i Byrådet vedtog den 3. oktober 2007
Køge Kommunes budget for 2008-2011.
Nye initiativer og hensigter

Historisk IT satsning i folkeskolen
Parterne er enige om at gennemføre en større IT opgradering af folkeskolerne i Køge Kommune. Initiativet skal ses som en ambitiøs satsning på fremtidens digitale undervisningsformer. Initiativet omfatter bl.a. opgradering af den digitale infrastruktur på samtlige skoler med bl.a. trådløs teknologi samt nye bærbare PC-ere til Køge Kommunes mere end 600 skolelærere. Det digitale initiativ fases ind over de kommende 3 år. Herudover styrkes Pædagogisk Udviklings Center med henblik på at fremme undervisning på den nye elektroniske platform.

Udvikling af nyt tilbud om sund mad til eleverne
Der er mellem parterne åbnet mulighed for, at der arbejdes mod indførelse af professionelle og høj-kvalitets cateringleverancer. Indførelse af en sådan madordning på skolerne vil forøge kvaliteten og sundhedsværdien af den mad som børnene kan tilbydes.
Skoleudvalget ventes i løbet af 2008 at fastlægge kostpolitiske målsætninger for sundhed og mad i kommunens folkeskoler. Ligeledes er det hensigten, at der skal arbejdes videre med modeller for implementering af madordninger på kommunens skoler.

Borup Skole
Parterne sikrer med denne aftale samlet set ca. 100 mio. kr. til istandsættelsen og udbygningen af Borup Skole. Denne prioritering er dels udtryk for viljen til at give børn og personale gode rammer i hverdagen og dels til at fremme en hurtig gennemførelse af arbejdet.

Styrkelse af ledelsesstrukturen på skoleområdet
Parterne bag aftalen ønsker i den kommende tid en åben dialog med lærere og forældre, at se nærmere på, hvordan man kan understøtte en bedre ledelsesstruktur på de små skoler.

Fleksibel arbejdstid på skolerne
I forlængelse af budgetdialogen ønsker parterne at bakke op om, at skolerne ønsker mere fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Læs hele budgetaftalens redegørelse her: Aftale_om_budget_2008.pdf

Link til www.koege.dk "Budget 2008" her: www.koege.dk/299780


Sidst opdateret den 6. oktober 2007