Eleverne i 5.b fik beviser på

Junior PC-Kørekort


Mandag den 5. november 2007 klokken 10.40 samledes alle Skovboskolens cirka 150 elever og lærere fra mellemtrinnet i festsalen. De skulle overvære en særlig festlig og højtidelig begivenhed. Nogle af deres kammerater havde nemlig i et par år arbejdet frem mod et mål, som de havde nået - og som nu skulle fejres.

Skoleleder Kirsten Vej Petersen underholdt først hele forsamlingen med en lille beretning om sit kørekort til motorkøretøj. Iklædt en ræv bag ørene fik hun beretningen drejet over på kørekort til motorcykel, vedligeholdelse af færdigheder og sidst til PC.

Skovboskolen er en Junior PC-Kørekort skole. Det betyder at vi på Skovboskolen arbejder med et koncept, der beskriver målene for it- og mediekompetencerne på 3 udviklingstrin i forhold til fagenes slut- og trinmål. Lærerne har indarbejdet Junior PC-Kørekortet i deres årsplaner og lærerteamet omkring klassen sørger i fællesskab for, at eleverne tilegner sig de beskrevne mål.
Efterhånden som eleverne viser, at de behersker de beskrevne it-færdigheder, sætter deres lærere en smiley i den enkelte elevs trinmålsplan i ElevIntra.

Eleverne i denne 5.b blev den første klasse på Skovboskolen, der tilegnede sig de nødvendige it-færdigheder til et Junior PC-Kørekort.
Kirsten Vej Petersen havde nu fornøjelsen af at kunne overrække og lykønske hver enkelt elev i 5.b med et bevis på det opnåede Junior PC-Kørekort - til stort bifald fra deres kammerater i festsalen.

Du kan læse mere om Junior PC-Kørekort her: www.junior-pc-koerekort.dk


Sidst opdateret den 5. november 2007