Agenda 21-prisen 2007

til

Skolebestyrelsen på Skovboskolen
Hvert år uddeler Agenda 21-udvalget i Køge Kommune en Agenda 21-pris for en særlig indsats. Prisen kan gå til en borger, borgergruppe, forening, virksomhed eller institution, som på den ene eller anden måde har bidraget ekstraordinært til en bæredygtig udvikling i kommunen, f.eks. inden for miljø, energi og sundhed.

Prisuddeling 2007
Agenda 21-Udvalget uddelte årets Agenda 21 pris onsdag den 5. december i Det Grønne Hus i Køge. Der var i alt 7 indstillinger til Agenda 21-prisen 2007.

Agenda 21-Prisen 2007 på 20.000 kr. blev uddelt til:

Skolebestyrelsen på Skovboskolen
med 10.000 kr. for bestyrelsens indsats med at medtænke Agenda 21 i ethvert tiltag - lige fra sunde råvarer i hjemkundskabsundervisningen til energibesparende foranstaltninger.

Willy Larsen, formand for Borup Vandværk
med 5.000 kr. for hans indsats som forkæmper for et bedre miljø, især for områder med relation til drikkevandsforsyningen.

Sonja Zingg-Hansen, formand for Herfølge Gymnastikforening
med 5.000 kr. for hendes store indsats på mange områder, herunder projekt "aktivt Børneliv" og i forbindelse med afholdelsen af Miljø- og Sundhedsdagen på Torvet i Køge.
Tale ved prisoverrækkelse til Skolebestyrelsen ved Skovboskolen

Modtager af Agenda 21-prisen 2007

Skolebestyrelsen på Skovboskolen

Skolebestyrelsen ved Skovboskolen er indstillet til Agenda 21-prisen af Kirsten Vej Petersen, hun skriver i indstillingen:

Skolebestyrelsen ved Skovboskolen er i hele sit virke opmærksom på at medtænke Agenda 21 i ethvert tiltag. Dette gælder fra sunde råvarer i hjemkundskabsundervisningen til energibesparende foranstaltninger.

Dette giver sig udtryk i såvel dagligdagen, hvor hele tankegangen hos det tekniske personale gennemsyres af ønsket om ressource-reducerende tiltag gennemført med stor opbakning fra skolebestyrelsen som på det mere overordnede niveau, hvor skolebestyrelsen går forrest i bestræbelserne på at medtænke miljørigtige initiativer i alle tiltag.

Skolebestyrelsens indsats har været medvirkende til, at Skovboskolen har et lavt energi-forbrug i forhold til sin størrelse. Dette gælder både vand, varme og el-forbrug.

Skolebestyrelsen tager udgangspunkt i Agenda 21 med ønsket om et energirigtigt vækst-hus opført i sunde naturmaterialer. Et hus som hele lokalområdet skal have gavn af".

Dommerkomiteen er helt enig i, at skolebestyrelsen på Skovboskolen har ydet en stor indsats, far at bæredygtighed er blevet indarbejdet i skolens virke.

Dommerkomiteen mener også, at skolens indsats for at nedbringe ressourceforbruget, arbejdet med sunde råvarer i undervisningen i hjemkundskab og planerne om at opføre et væksthus kan bruges som inspiration for andre skoler og institutioner i Køge Kommune.

Det er meget vigtigt, at vi inddrager vores børn i arbejdet for en bæredygtig fælles fremtid. Børn er meget modtagelige, mens vi voksne nogle gange er mere "tungnemme" og har sværere ved at lave om på vores vaner og adfærd.

Dommerkomiteen har besluttet at tildele skolebestyrelsen 10.000 kr. for sin indsats.
…og så er der jo ikke noget i vejen for, at nogle af pengene går til et nyt væksthus!!!

Agenda 21-udvalget i Køge Kommune


Sidst opdateret den 6. december 2007