Stiforløb ved Skovboskolen ændres

Løsning på vej med bedre oversigtsforhold ved tunnelen
og flytning af cykelparkeringspladsen ved Skovboskolen

Der er nu lagt op til, at byrådet giver en anlægsbevilling på 500.000 kroner, så cykelstiforløbet til og fra og under tunnelen ved Lidemarkvej ændres. I sidste uge så politikerne i teknik- og miljøudvalget på en løsning og et skitseforslag, som vil forbedre sikkerheden for børn - og for den sags skyld voksne - der kører på cykel eller går under tunnellen.

I tidens løb er der sket mange sammenstød, og der har været flere farlige situationer, hvor børn og unge er blevet skadet ved kollisioner på grund af den mangel på overskuelighed, der hersker ved cykelstiforløbet. Men nu satser kommunen på bedre oversigtsforhold. Der skal etableres en rundkørsel med en såkaldt »kiss & ride« zone, så at der kommer en tydelig adskillelse af bløde og hårde trafikanter på skolens areal.


I sommerferien

Tilpasning af tilkørselsvejen bag om Skovboskolen følges op af flytning af cykelparkeringen. Kommunen regner med, at entreprenørudgifterne vil lande på en halv million kroner.

Meningen er, at det hele skal ske i sommerferien, så at stianlægget står klart til det nye skoleår.
Sidste år blev der frigivet 250.000 kroner til forundersøgelser og projektering. I øvrigt er der allerede sat 500.000 kroner af på dette års budget til en fornuftig løsning.

Kilde: Køge Onsdag - Agnete Vistar (vistar) - den 12. marts 2008
(Dagbladet den 6. marts 2008)


Sidst opdateret den 12. marts 2008