S og SF siger ja til skolelukninger

Socialdemokraterne og SF vil gerne diskutere skolelukninger i Køge Kommune. Specielt Gørslev og Lellinge Skoler er i søgelyset. De andre partier i byrådet siger klart nej.

KØGE: Socialdemokraterne og SF holder fast i, at lukning af de små skoler i Køge Kommune vil være en oplagt måde at frigøre midler til at højne fagligheden i Køges Skolevæsen.
Denne melding kommer fra medlem af børne- og ungdomsudvalget Jacob Mark (SF) og udvalgets næstformand Marianne Wessmann (S).
- Vi vil alle gerne højne kvaliteten af det skolesystem vi har. Problemet er bare, at de ting, vi er enige om, koster penge. Og de penge har vi ikke, siger Jacob Mark.
Derfor har han bedt forvaltningen om at regne på, hvor mange ekstra ressourcer, der kan blive frigjort, hvis man lukker Lellinge Skole, Gørslev Skole samt Alkestrupskolen.
Socialdemokraterne og SF er enige om, at det ville give god mening at lukke Leliinge Skole og Gørslev Skole, da det er de to skoler, der har de højeste udgifter per elev.
- Socialdemokraterne kan godt se det fornuftige i at lukke de to små skoler. Det sagde vi jo også sidste år, men der kunne vi ikke få flertal for det, siger Marianne Wessmann.
Hun henviser til, at der i byrådet er et fælles budgetforlig, som skal overholdes. Og for at få budgetforliget ændret, kræver det politisk enighed. Derfor kan det blive en sej kamp at få forslaget gennemført, da hverken Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Demokratilisten er med på at lukke skoler.
- Når skolerne lukker, ser man tit yderområderne blive mindre aktive. Vi ønsker ikke, at yderområderne skal dø hen, og derfor er vi imod lukning af de små skoler, siger Dansk Folkepartis medlem af børne- og ungdomsudvalget, Søren Brask.
Henrik Szokody (V), der ligeledes sidder med i børne- og ungdomsudvalget, er også langt fra tilfreds med, at forslaget til den nye skolestruktur indeholder et alternativ forslag om skolelukninger.
- Forslaget blev sendt videre til økonomiudvalget, fordi vi i børne- og ungdomsudvalget ikke kunne blive enige om det. Min holdning er, at det strider mod budgetforliget overhovedet at få lavet beregninger på skolelukninger, siger Henrik Szokody, der mener SF begår løftebrud.

Fra: Dagbladet - Line Jensen - fredag den 10. juni 2011.


SF støber kuglerne til skolelukninger

Medlem af Børne-og Ungdomsudvalget Jacob Mark (SF) erkender åbent, at det er ham, der står bag det kontroversielle forslag om at lukke skoler.

   Jacob Mark (SF) ærgrer sig over, at hele
  Børne- og Ungdomsudvalget er blevet
  hængt ud for at handle i uoverensstem-
  melse med budgetforliget ved at frem-
  lægge forslaget om at lukke skoler.
Jeg har bedt om beregningerne, for at blive klogere på, hvor meget mere vi kan spare ved at lukke de små skoler, siger Jacob Mark (SF), der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.
Han ærgrer sig over, at hele Børne- og Ungdomsudvalget er blevet hængt ud for at handle i uoverensstemmelse med budgetforliget ved at fremlægge forslaget om at lukke skoler. Han mener ikke, det er en del af det forslag, der er blevet fremlagt. Derimod ser han det som et supplement.
- Hvis man kigger på, hvad det nøjagtig er, vi har løst, så har vi løst vores opgave med at lave 16 undervisningssteder fordelt på maksimalt otte skoledistrikter, og det strider ikke mod budgetforliget. Fordi vi har fået lavet beregninger på, hvad vi sparer ved at lukke skolerne, er det ikke nødvendigvis et forslag. Jeg er ikke interesseret i at bryde budgetforliget, og det er vi enige om i SF, siger Jacob Mark.
Venstremedlem i Børne-og Ungdomsudvalget Henrik Szokody er dog ikke enig. Han mener ikke, man kan skille de to forslag ad, da de begge fremgår af det samlede dokument, der er blevet sendt videre til Økonomiudvalget. Han mener derimod, at forslaget, som det ligger nu, strider mod de politiske aftaler, man på forhånd havde indgået.
- Forslaget blev sendt til Økonomiudvalget, fordi vi i Børne- og Ungdomsudvalget ikke kunne blive enige om det, siger han og fastholder, at Venstre ikke kan stå inde for forslaget om skolelukninger.
Jacob Mark erkender, at det nok bliver svært at finde opbakning til skolelukninger, men han vil gerne have en politisk diskussion om det.
- Jeg synes, det er sundt at diskutere, hvad man gerne vil. Folk vil ikke lukke skoler, for det er der ikke flertal til, men jeg mener bedst man træffer beslutninger, når man kender sagens indhold, siger Jacob Mark.

Fra: Dagbladet - Line Jensen - fredag den 10. juni 2011.


Socialdemokrater bakker
op om skolelukning

Socialdemokraterne fastholder, at de hellere vil bruge penge på varme hænder end mursten.

Socialdemokraterne bakker op om SF's forslag om at lukke nogle af de små skoler i Køge Kommune.
Diskussionen går især på Lellinge Skole og Gørslev Skole, der er dyre at drive på grund af skolernes lave elevtal.
- Socialdemokraterne kan godt se det fornuftige i at lukke de to små skoler. Det sagde vi jo også sidste år, men der kunne vi ikke få flertal for det. Vi skal jo også have for øje, at vi har et budgetforlig, der skal overholdes. Det betyder, at vi alle skal være enige, før vi kan træffe sådan en beslutning, siger næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget, Marianne Wessmann (S).
Og budgetforliget kan meget vel spænde ben for Socialdemokraternes og SF's ønske om at lukke skolerne og bruge pengene på varme hænder i stedet for.
For både Venstre, Konservative, Demokratilisten og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ikke vil gå ind for skolelukninger.
Noget der ærgrer Marianne Wessmann:
- Jo flere penge vi kan flytte over til de varme hænder, jo bedre kan det blive. Ved at bruge pengene på flere varme hænder, kan vi styrke trivslen og fagligheden på en og samme tid, og det vil vi hellere investere i end mursten, siger hun.

Fra: Dagbladet - Line Jensen - fredag den 10. juni 2011.


Jacob Mark og kovendingen
Debat


KØGE: En kovending kommer oprindeligt fra sejlads, men har fået en ny betydning og betyder »at skifte standpunkt uventet«.
Det er præcis det som byrådsmedlem Jacob Mark (SF) gør i gårsdagens læserbrev i Dagbladet.
Nu var læserbrevet svært at finde hoved og hale i og var da også forkortet af redaktionen, men essensen var ikke til at tage fejl af:
Jacob Mark vil lukke små folkeskoler i Køge Kommune for at få budgettet til at gå op.
Selvsamme Jacob Mark taler om at han skam ikke er bange for vælgerne. Det er i skærende kontrast til hvad Jacob Mark sagde ved at vælgermøde på Køge Gymnasium den 29. oktober 2009, umiddelbart før kommunalvalget, hvor han stod som garant for at der ikke skulle spares på Folkeskolerne og at han ville stå på Borgmester Marie Stærkes kontor såfremt det kom på tale. Til stor jubel blandt gymnasieelverne i øvrigt, og ordene viser sig da også nu ikke at have nogen værdi.
Det var ren varm luft, uden indhold og substans.
Det er rigtig ærgerligt at det borgerlige flertal i Køge Kommune ikke bliver udnyttet.

Rolf Larsen
Folketingskandidat, Liberal Alliance, Sjællands Storkreds
LL Dalbyvej 29, Borup

Fra: Dagbladet - fredag den 10. juni 2011.


Jeg tænkte det nok
Debat


KØGE: Ovennævnte fristes jeg til at udbryde, når jeg de seneste dage har læst, hvordan udmeldingerne fra politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget og også økonomiudvalget nærmest bærer præg af en flok elefanter i en glasbutik. Hvis ikke substansen var så ekstrem alvorlig er det jo nærmest taget ud af et afsnit fra Monty Python.
Grunden til »jeg tænkte det nok« skyldes, at jeg som skolebestyrelsesmedlem gennem årene har været med til en del »oplevelser« med B&U-politikere.
For at holde mig til det konkrete har det arbejde, som B&U pålagde arbejdsgruppen omkring den nye skolestruktur jo løbende været obstrueret af forskellige utidige politiske udmeldinger, hvor medlemmer af B&U fra V og S åbent har meldt politiske holdninger ud mens der blev arbejdet i arbejdsgruppen. I øvrigt med assistance (holdninger) fra Demokratilisten og SF.
Men sådan er det jo med politik. Det handler om holdninger og måske ikke så meget om at forholde sig til de konkrete tiltage der løbende er iværksat.
I Dagbladet 8. juni kan man så konstatere, at i flg. formanden for B&U er det nødvendigt at tage en politisk debat om skolelukninger, før der kan skabes en model for den nye skolestruktur. Desuden skal man så til at definere hvad et undervisningssted er.
Jeg tror der er mange i den arbejdsgruppe som B&U og formanden dermed har nedsat, der føler sig ført en smule bag lyset. Som en del af arbejdsgruppen gør jeg det under alle omstændigheder.
Lur mig om ikke der kommer en tilkendegivelse fra Arbejdsgruppen om samme emne.
Fra Vemmedrupskolen havde vi op til sidste års budgetvedtagelse åbent og rigtig mange gange appelleret til, at man politisk tog ansvar og én gang for alle fandt den model der skulle bære Køges skolepolitik. Det lykkedes ikke. Det foreløbige resultat ser vi i dag. Det er ikke kønt.

Kim Lindsø
Egevej 75, Vemmedrup

Fra: Dagbladet - fredag den 10. juni 2011.


Skolelukninger - nu igen
Debat


KØGE: Efter at have læst Dagbladet tirsdag den 7. juni 2011 vedr. skolelukninger/skolestruktur sidder jeg måbende tilbage. Hvad sker der nu i Køge Kommune?
Sidste år var der stor debat vedr. skolelukninger osv. i Køge Kommune. Bølgerne gik højt, og flere forældregrupper brugte oceaner af tid på at dokumentere det absurde i Køges Kommunes projekt vedr. skolelukninger. Efter hvad jeg forstod endte al denne virak med, at der i byrådets budgetforlig frem til næste valg blev taget højde for at bevare kommunens små skoler. Man valgte med andre ord at »udkants« Danmark ikke skulle starte 10 km fra Køges bygrænse, og at det som børnefamilie fortsat skulle være en valgmulighed at bosætte sig i Køge Kommune.
Nu starter det forfra - der er ikke engang gået et år siden at forældregrupper fremlagde dokumentation imod skolelukninger. Problemstillinger og argumenter har på ingen måde ændret sig! Byrådet og administration har bare vendt det døve øre til.
I pressen har man igennem den sidste tid hørt og læst om, hvordan kommunens økonomi var i bedring, og der bruges penge på havnefront osv. - men et stærkt nærmiljø i kommunens landdistrikter mv. er åbenbart ikke vigtigt.
Byrådet og administrationen kan næsten ikke komme til at fremstå mere utroværdig. Hvis ikke der er gode tilgængelige børnehaver, skoler mv. i Køge Kommune, så flytter der ikke børnefamilier, og dermed skattekroner, til kommunen! Hvis de børnefamilier, der allerede bor i kommunen skal blive boende, skal der være ro og ordnede forhold på børneområdet, ellers opgiver familierne og flytter væk. Der er ingen familier der år efter år kan afsætte oceaner af tid og resurser til at indgå i grupper for at argumentere med en bureaukratisk og forstokket kommune. Køge Kommune må skjule på overflødig administrativ kapacitet når kommunen kan tillade sine medarbejdere at arbejde med projekter - skolelukninger - der efter min opfattelse blev skrinlagt i sommeren 2010.

Søren Vagn Rasmussen
Ringsbjergvej 51, Tureby

Fra: Dagbladet - fredag den 10. juni 2011.


Sidst opdateret den 10. juni 2011