Skovboskolen fyldt
med katastrofer

TEMAUGE: Skovboskolen har i denne uge arbejdet med temaet »Når kata- strofen rammer«. Traditionen tro har elever fra 8. årgang undervist de yngre elever, der har arbejdet med alt fra førstehjælp til madlavning i en god sags tjeneste.

  I skolekøkkenet skrællede elever fra 1.-7. klasse 50 kg kartofler, som skulle laves til sunde
  pomfritter.

   På Skovboskolen har eleverne den sidste uge
  arbejdet med temaet »Når katastrofen rammer«.
  Her er de i gang med førstehjælp, efter at have
  lært hvordan man lægger folk i aflåst sideleje.
BJÆVERSKOV: Ved tavlerne på Skovboskolen er lærerne i denne uge byttet ud med elever fra 8. årgang. Det sker i forbindelse med, at skolen har temauge.
- Sidste år havde vi middelalderuge, men i år er temaet »Når katastrofen rammer«. Det er et meget aktuelt emne, med rigtig mange værksteder, som eleverne skifter mellem hver dag, forklarer Tanja Blem, der har været med til at planlægge det overordnede tema.
Værkstederne er planlagt i et samarbejde mellem 8. klasses eleverne og lærerne, så de ældste elever får indflydelse på aktiviteterne og udførelsen af værkstederne.
- Men lærerne er til stede og kan hjælpe til, hvis eleverne får brug for det, forklarer Tanja Blem.
Værkstederne rummer alt fra to førstehjælpshold, et køkkenhold, der laver og sælger mad hvorfra overskuddet går til Red Barnet, og et musikværksted, der arbejder med sange der oprindeligt er skrevet i forbindelse med en indsamling til folk på flugt.
I idrætssalen har skolen besøg af hjemmeværnet, som er kommet forbi for at lære eleverne førstehjælp. Undervisningen skifter mellem teori og praksis, og pludselig ligger halvdelen af børnene på gulvet mens den anden halvdel lægger dem i aflåst sideleje.
En af de elever fra 8. årgang, der står for undervisningen i førstehjælp er Ditte Maria Skov Gabel. - Jeg har glædet mig rigtig meget til det blev vores årgangs tur til at være dem, der skulle undervise, for jeg kan godt lide børn. Det har været sjovt på nogen punkter, men det har også været en rigtig stor udfordring, siger hun og forklarer, at børnene er mere urolige og svære at holde fra mobiltelefonerne, end hun havde forventet.
- Men det kender vi jo godt fra os selv, siger hun med et grin.
Hun er selv blevet undervist i førstehjælp i de mindre klasser, ligesom lærerne har stået for undervisningen mandag.
- Så der var det bare med at holde godt øje og så gøre tingene efter de næste dage, siger Ditte Maria Skov Gabel og forklarer, at eleverne også får lov at stifte bekendtskab med relevante lege som bårefræs og nedflytning, hvor man forestiller sig et brændende hus, hvorfra man skal redde nogle beboere ud.

Ildfluer
Skovboskolen har i ugens løb lavet en aftale med Køge Brandvæsen, der har taget imod 10-12 elever fra 6. årgang.
- Det er de elever, der har lidt ekstra ild i røven og som måske er lidt skoletrætte, som får lov til at komme ud på rigtig brandmandsmaner og lære førstehjælp og hvordan man slukker ildebrande, siger Tanja Blem.
I køkkenet står der tre elever om hver vask og er i gang med at skrælle 50 kg kartofler, som skal laves til sunde pomfritter og sælges på skolen.
- Pengene går til Red Barnet, som støtter områder med børn, der er ramt af katastrofer. Indtil videre har vi samlet 10.000 kroner sammen, og det synes vi selv er ret flot, fortæller Peter Ilum Damsgaard.
I musiklokalet er et nyt hold netop mødt op, og hører Nanna Lüders sang, som hun i tidernes morgen skrev for at støtte op om hungersnødskatastrofen i Afrika.
Dagens opgave for eleverne er at lave et nyt omkvæd til sangen, som er specielt for skolen. Første hold skal skrive de to første linjer, mens det næste hold skriver de to næste.
På vej tilbage ad skolens gang møder vi en flok elever, der løber ned ad gangen. Deres opgave er at finde de brandhaner, der er på skolen.
»Der er også en her!«, lyder det overrasket fra en af pigerne, der er gået forbi tusindvis af gange, men først nu bemærker den røde kasse på væggen. Ugen giver eleverne en faglig viden, men er i lige så høj grad vigtig for det sociale fællesskab.
- Vi plejer at kunne mærke det på eleverne i lang tid efter temaugen. De bliver rystet sammen på tværs af klasserne og vi kan mærke, at der ikke er så mange konflikter, siger Tanja Blem og understreger, at eleverne fra skolens to specialklasser er med sammen med de andre elever i temaugen med stor succes.


Fra: Dagbladet - Lene Ploug Frederiksen - lørdag den 21. marts 2015.


Sidst opdateret den 21. marts 2015