En anderledes folkeskole

Skovboskolen vil udvikle den enkelte elev:
- De rykker sig fagligt

UNDERVISNING: Siden skolen kastede sig over »True North« tilbage i 2013, er fagligheden og trivslen blevet styrket, fortæller skoleleder Per Skøt.


  Skoleleder Per Skøt har de senere år oplevet en styrket trivsel
  blandt skolens elever.
    På Skovboskolens gulv har man fastsat et så-
  kaldt karakterkompas med fire værdier, som
  eleverne lærer om.
BJÆVERSKOV: Set udefra ligner Skovboskolen de fleste andre folkeskoler, men inde bag de gule mursten på Halvejen er historien en anden. I hvert fald hvis man spørger skolen selv.
  På væggene hænger 160 plakater med forskellige budskaber som eksempelvis »bliv den bedste udgave af dig selv«, »du er en ener« og »vær dig selv«. Plakater, som eleverne har lavet.
  På gulvet er fastgjort et stort, grønt kompas med fire ord, som skyder i hver deres retning. Det såkaldte »karakterkompas«. Optimisme, integritet, vedholdenhed og ejerskab, står der skrevet på kompasset, som skoleeleverne jævnligt træder over.
  Det hele er en del af læringssystemet True North, som Skovboskolen tog til sig tilbage i 2013. Inden da havde skoleleder Per Skøt undret sig over, hvorfor eleverne ikke klarede sig bedre.
  - For jeg synes egentlig, vi havde nogle dygtigere lærere, men vi kunne ikke se det på elevernes udbytte. Resultaterne stod ikke på mål med lærernes kompetencer, fortæller Per Skøt.

Et optimistisk sind
Skolelederen husker, at han dengang gjorde sig tanker om, at eleverne også skal kunne agere i et komplekst samfund og have gode nok sociale kompetencer.
  - Og hvordan får de det?, spurgte Per Skøt og Skovboskolen sig selv. Svaret blev True North.
  Læringssystemet rummer mange forskellige strategier og måder at undervise på, og det har givet lærerne flere redskaber til at udvikle den enkelte elev.
  - Vi er blevet bedre til at bruge værktøjer, der fungerer for den enkelte elev eller det enkelte hold. Vi kan se, at eleverne rykker sig både fagligt, og når det kommer til trivslen, forklarer Steen Ingemann Rasmussen, der er koordinator og lærer i udskolingen.
  Han fortæller, at når Skovboskolens elever lærer om den grønne karakterkompas, handler det om at sætte ord på essentielle værdier og få eleverne til at forstå vigtigheden af et optimistisk sind, så de i sidste ende kan tage ejerskab over deres egne valg. Udviklingen sker gennem en række konkrete øvelser.
  - Eksempelvis skal de forsøge at sætte ord på, hvad der er vigtige værdier for dem selv, og hvordan de kan udmønte dem i hverdagen. Det kommer der tit nogle gode snakker ud af, og det bliver en øjenåbner for nogle elever, siger Steen Ingemann Rasmussen.

  På gangene hænger 160 plakater med forskellige positive budskaber, som eleverne selv har lavet.
  Øvelsen bunder i True North-tankegangen.

Mere ilt til hjernen
Skolens lærere benytter sig også af »cooperative learning«. Det kan blandt andet betyde, at eleverne skal op at stå for at tale med hinanden i klasselokalet eller skal en tur ud i skolegården for at bevæge sig. Undervisningsformen skal typisk være med til at skabe nye dynamikker blandt eleverne.
  Udover selve undervisning har Skovboskolen også fokus på at tilpasse de fysiske læringsmiljøer, så de passer ind i True North-tankegangen. Det sker med flere fælleslokaler samt mindre grupperum med sofaer og bløde stole, hvor eleverne kan finde ro. Dem har hver årgang et af.
  Etableringen af fælleslokalerne belyder, at lærerne jævnligt samler flere klasser i et rum for at dyrke en mere fælles undervisning. Det kan eksempelvis være med musik eller en såkaldt »walk and talk«. Alt sammen for at flytte eleverne lidt væk fra den klassiske undervisning på skolebænken.
  - Det handler om at give eleverne noget mere ilt til hjernen, så de lærer bedre. Det skal være sjovt, og eleverne skal opleve succes, så de tager styringen, pointerer Steen Ingemann Rasmussen, der generelt oplever, at børnene får mere mod på læring.
  Kigger man ind i klasseværelserne, er det heller ikke unormalt, at bordene står meget forskelligt i forhold til hinanden. I et lokale er nogle borde sat langs vinduerne, så eleverne kan kigge udenfor, mens de løser opgaver.
  - Det handler om, at vi skal have vores profil hele vejen med rundt, så det fysiske understøtter undervisningen, understreger Per Skøt, der har været skoleleder siden 2008.

   FAKTA

  Kort om True North

  • True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai Moltke-Leth, der er sociolog og tidligere jægersoldat. Hans mål var i første omgang at forbedre unges livskvalitet.
  • I dag vil True North styrke unge, lærere, ledere og forældre i udviklingen af deres individuelle potentiale ved at øge deres faglige vækst, personlige styrker og sociale kompetencer. Dermed skal kvaliteten af menneskers liv og bevidsthed hæves.
  • True North bygger på en række forskellige læringsprincipper. Blandt andet gennemskuelige mål, styrkebaseret læring og rollemodeller.
  Kilde:True North
Styrket trivsel
Ifølge Steen Ingemann Rasmussen kommer de forskellige og relativt nye læringsmetoder nemt for nogle elever.
  - Men for andre er det en proces med bump på vejen, når de skal forsøge at finde deres »sande nord« og deres personlige og sociale styrker, fortæller udskolingslæreren.
  Per Skøt tilføjer, at det også er vigtigt for skolen i Bjæverskov at få forældrene med. Derfor arrangerer Skovboskolen flere aftener, hvor forældrene inviteres og bliver undervist i True North. Her skal forældrene blandt andet lære, hvordan de kan rose deres børn.
  - Hvis en elev eksempelvis har fået 12 i en opgave, ville de fleste forældre rose 12-tallet. Men hvis det er en »True North-forældre«, handler det mere om at rose processen, arbejdet og hvad det hele kan bruges til fremover, forklarer skolelederen.
  Han har de senere år set en positiv udvikling af elevernes trivsel i skolens egne undersøgelser.
  - Tidligere har vi bakset noget med trivslen, men selvom der selvfølgelig er drillerier og andre ting i dag, så er eleverne blevet bedre at arbejde med, og vi oplever generelt mindre bøvl, både med elever og forældre, fortæller Per Skøt.
  Hvordan kan l se, at det er True North, som gør en forskel?
  - Jeg bilder mig ind, at der er en sammenhæng mellem det, vi arbejder med, og det der kommer ud i den anden ende. Det tror jeg på, siger Steen Ingemann Rasmussen og får opbakning af skolens leder:
  - Det er vi simpelthen nødt til at tro på? understreger Per Skøt.
Fra: Dagbladet - Simon de Visme - Tirsdag den 7. januar 2020.     Foto: Jørgen Chr. Jørgensen.


Sidst opdateret den 7. januar 2020