Forældreforening ved Skovboskolen

Skolenævnsformanden mener, foreningen er overflødig

  Omkring en fjerdedel af forældrene, hvis børn skal i Skovbo-
  skolen, mødte til den stiftende generalforsamling for forældre-
  foreningen.
 
Endnu før Skovboskolen i Bjæverskov er taget i brug, har forældre dannet en forældre-forening ved skolen. På den stiftende generalforsamling i aftes med tilslutning fra omkring en fjerdedel af børnenes forældre fremlagde et udvalg forslag til vedtægter for forældreforeningen. Vedtægterne godkendtes med 54 stemmer for og ingen imod.

Foreningens bestyrelse på syv medlemmer valgtes, og efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Per Rathlau Berg, Bjæverskov, som formand. Næstformand blev Grethe Nordal Madsen, Lidemark, mens Svend Frederiksen, Gumrnersrnarke, og Gitte Kofoed, Bjæverskov, blev henholdsvis sekretær og kasserer. De øvrige tre medlemmer er Edith Hansen, Lidemark, Grethe Nielsen, Slimminge, og Steffen Nymann, Yderholm. I vedtægternes paragraf 2 præciseres, at formålet er at medvirke til det bedst muligt samarbejde mellem skole og hjem.

En af mødedeltagerne, formanden for skolenævnet Gunnar Olsen, Bjæverskov, sagde bl.a., at han mente, foreningen er overflødig, og at skolenævnet selv kan klare opgaven med formidling af hjem-skole-kontakten.

Lærer L. Byrge Sørensen, Gørslev skole, der fra det nye skoleårs begyndelse bliver lærer på Skovboskolen, gik imod denne påstand og sagde bl.a., at forældreforeningen vil kunne medvirke til at nedbryde mange forældres forestilling om, at lærere er øvrighedspersoner, - Det er en gammeldags autoritær opfattelse, som kan skabe kløft mellem hjem og skole, sagde lærer Byrge Sørensen.

Mødet blev holdt i Bjæverskov skole, og Per Rathlau Berg, der har været med i arbejdsudvalget før forældreforeningens dannelse, fortalte om forberedelserne og nævnte, at tanken om en forældreforening allerede mødte interesse i efteråret 1969.

Fra: Dagbladet - jet- - 1970.


Sidst opdateret den 9. juli 2008