11 nye lærere ved Skovbo skolevæsen

Skolekommissionen i Skovbo kommune har indstillet til kommunalbestyrelsen, at følgende lærere ansættes ved kommunens skolevæsen pr. 1. august 1971:

Skovboskolen:
Lærer Mogens Brøndum, Køge,
lærerstuderende Elsebeth H. Christensen, København,
lærer Niels Ole Nielsen, LI. Skensved,
lærer Erling Grøn Jensen, Allerød,
lærer Lis A. Christiansen, Gloslunde,
lærer Finn Christiansen, Gloslunde.
Børnehaveklasseleder: børnehavelærerinde Karen R. Rasmussen, Bjæverskov.
Lærer H. J. Groth Therkelsen, Skovboskolen, er indstillet til stillingen som viceskoleinspektør ved samme skole.

Ejby hovedskole:
Lærerstuderende Kaj Olsson, Roskilde.

Gørslev skole: Lærer Bodil Dahl, Skive,
lærer H. W. Rasmussen, Ballerup.
Børnehaveklasseleder: børnehavelærerinde Åse Grønnemose Olsen, Lidemark.

Indstillingerne var enstemmige, og der var 19 ansøgninger til lærerstillingerne, fire til de to stillinger som børnehaveklasseledere og tre ansøgere til viceskoleinspektørstillingen.

Skolekommissionen godkendte endvidere, at lærer Lisa Holmer, Borup skole, fra 1. august overflyttes til Skovboskolen.

Fra: Dagbladet - 1971.


Sidst opdateret den 10. februar 2009