Travlhed på legepladsen

Der var travlhed på den nye legeplads ved Skovboskolen i weekenden.
Stridighederne omkring legepladsplaner-nes tilblivelse har ikke berørt arbejdet med realiseringen af projektet, og lørdag var en stor forældreflok i fuld sving med at få legeeffekterne tømret sammen. Op mod 80 forældre har meldt sig til at yde en indsats med hensyn til det praktiske arbejde, og alt tyder på, at det går hurtigere end beregnet med at få pladsen færdig. En lørdag mere, og så skulle børnene i 0. - 4. årgang på Skovboskolen have en spændende legeplads med tårn, hængebro, rutchebane og klatrenet. Legepladsen er placeret i nærheden af den nye tilbygning til børnehaveklasserne. Der er bevilget 10.000 kommunale kroner til projektet, men der ser ud til, at der må ofres 1.500 kr. mere, hvis rutschbanen og klatrenettene skal med, oplyser en af »legepladsforældrene«, Sv. Borgselius. Forældrene håber nu på, at der viser sig en mulighed for at skaffe de sidste penge, så legepladsen kan gøres helt færdig.

Fra: Dagbladet - den xx. xx 197x.


Sidst opdateret den 13. juli 2008