Uhyggeligt hærværk mod Skovboskolen

I løbet af weekenden har ukendte gerningsmænd i forbindelse med et indbrud øvet voldsomt hærværk på Skovboskolen i Bjæverskov.

- Foreløbig ser det ikke ud til, at det er de helt store ting, som de tilsyneladende ungdommelige tyveknægte er løbet med, siger skoleinspektør Knud Erik Larsen.
- Til gængæld er ødelæggelserne meget omfattende, tilføjer skoleinspektøren, der regner med, at skaderne beløber sig til mindst 30.000 kr.
- Men hvis vi på grund af indbruddet tvinges til at udskifte skolens hovednøgle, bliver udgifterne mindst dobbelt så store.
Masser af døre og skabe er således brutalt brækket op. Det gælder også skolens brandsikre boks, hvor hærværksmændene har hældt indholdet ud, fjernet lidt penge plus HT-kort og nøgler, for derefter at overtisse eksamens-protokoller og andre vigtige papirer.
- Også vore edb-disketter er blevet fugtige, og det er endnu uvist, om alle kan bruges, siger Knud Erik Larsen.
Udover penge og HT-kort kunne det i formiddag konstateres, at lidt øl samt en diktafon plus masser af kaffe er forsvundet.


Fra: Dagbladet - gøtz - mandag den 19. august 1991.


Sidst opdateret den 31. december 2008