Lover glidende overgang fra center til SFO
Politikere i dialog med forældre

Der bliver tale om en glidende overflytning af børn fra Bjæverskov Fritidscenter til skolefritidsordningen (SFO) på Skovboskolen.

  Politikere og forældre mødtes i aftes i festsalen
  på Skovboskolen.
 
 
  Formanden for forældrerådet på Bjæverskov
  Fritidscenter, Poul Erik Lindstrøm, redegjorde for
  forældrenes utilfredshed med de kommunale
  børneflytteplaner.
 
Det oplyste borgmester Ole Hansen (V), da han i aftes sammen med politikere og embedsmænd deltog i et møde arrangeret af fritidscentrets forældreråd.
Godt 30 forældre var mødt frem, og borgmesteren gik her - sammen med bl.a. formanden for børneudvalget, Inger Lise Jensen (S) - ind på forældrenes krav om en glidende overflytning i løbet af efteråret.
- Jeg føler, at vi fik talt ud om tingene, siger borgmester Ole Hansen, som dog på forhånd var indforstået med, at de børn, som om kort tid skal gå i klub, ikke først skulle et par måneder omkring Skovboskolen.
Klubben er nemlig under opbygning i det gamle fritidscenter på Lidemarkvej.
- Vi lovede at orientere forældrene noget mere. Og de bebudede til gengæld at gå mere konstruktivt ind i etableringen af skolefritidsordningen i Bjæverskov, som en næsten enig kommunalbestyrelse står bag, oplyser Ole Hansen.
På mødet fremhævede borgmesteren, at skolefritidsordningerne længe har fungeret godt i Borup og Ejby, og han var ikke i tvivl om, at det samme ville ske i Bjæverskov.
- Jeg mener, at vi fik en bedre forståelse for hinandens synspunkter, og det er godt, siger Ole Hansen.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forældrådets formand, Poul Erik Lindstrøm.
Ifølge borgmesteren var der på mødet enighed om ikke at diskutere sagen om den hidtidige fritidshjemsleders pludselige fratræden.
Fritidshjemsleder Birthe Søby fratrådte i slutningen af juli sin stilling. Og det skete officielt efter eget ønske. Imidlertid fik hun - efter forhandlinger mellem hendes fagforening og kommunen - et års løn med i baglommen.
Borgmester Ole Hansen nægter at kommentere den noget specielle fratræden, der blev udgangen på de seneste måneders uro omkring Bjæverskov Fritidscenter.

- Jeg er ikke glad for den udgang. Men set fra kommunens side er resultatet af forhandlingerne med fagforeningen og den nu forhenværende centerleder tilfredsstillende, siger Ole Hansen.
Ifølge aftalen mellem Birthe Søby og Skovbo Kommune må ingen af parterne offentligt kommentere aftalens indhold.


Fra: Dagbladet - gøtz - fredag den 6. september 1991.           Foto: Mikael Borre


Sidst opdateret den 31. december 2008