Et Dagligt Beredskab
Alle klassetrin på Skovboskolen lærer at bruge edb

  Lise Vikkelsø er sammen med Inge Lise Baadsager klasselærer i 2.A, som fotograf Kim Rasmussen
  her kigger lidt i edb-kortene. Fra venstre ses Dianna, Marcus og Daniel i gang ved skærmen.


Lise Vikkelsø og Peter Elkjær Pedersen på Skovboskolen ved godt, hvad de skal bruge noget af deres sommerferie til.

Edb-programmer og tilrettelægning af undervisningsforløb.
De har nemlig fået skolens og det pædagogiske råds fulde støtte og opbakning til, at de fra det nye skoleår skal være en slags konsulenter og igangsættere på en systematisk edb-grunduddannelse på alle klassetrin fra 0. til og med 10. klassetrin.
Som den første skole i Roskilde amt har de fået grønt lys til at bruge en stor del af 0-timepuljen, nemlig 240 timer, som svarer til 360 timer, til edb-projektet.
Det betyder, at alle eleverne fra det nye skoleår får et nyt værktøj at bruge.
- Vi skal give eleverne nogle færdigheder, så de kan integrere edb'en i undervisningen.
- Det er vigtigt at få fat i dem på et tidligt tidspunkt og at få edb ind i det pædagogiske arbejde. Vi havde regnet med, at det skulle være et projekt for 0. til 7. klasse, men det blev alle klassetrin.
Fortæller de to, hvoraf den ene er den edb-mæssige ekspert, nemlig Peter og den anden er brugeren, nemlig Lise.
Peter er skolens edb-vejleder. Hun selv underviser i matematik og fysik i en 8. klasse og er klasselærer i 2.A, så hun betegner sig selv som brugeren, der godt vil være med til at bruge edb'redskaberne hensigtsmæssigt.
- Vi havde troet, at vi skulle argumentere for at få timerne til projektet, men det var slet ikke nødvendigt. Både pædagogisk råd, vores kolleger og skolens ledelse har været meget positive fra starten. Og ude omkring, hvor vi præsenterer projektet, er man også meget begejstret for det, fortæller Peter.
Bl.a. har Skovboskolens projekt været inspirator for Vemmedrupskolen. Her skal man have edb-grunduddannelse i 0. til 3. klasse.
Den nye folkeskolelov siger ordret, at alle lærere skal integrere edb i alle fag.
- Men det er jo ikke alle, der kan det, så der er et behov for hjælp, og derfor skal vi være igangsættere og en slags konsulenter, siger Peter og Lise.
- Vi skal styre forløbet og både undervise elever og lærere.
EDB-undervisningen er lagt til rette klassetrin for klassetrin, så de alleryngste i 0. klasse skal lære noget med mus, noget om tastaturet og lære om piletasterne.
De skal også lære at lave nogle malebogs- og mønster-tegninger, og som alderen stiger, stiger også kravene til eleverne, så de på hver deres niveau lærer det relevante, der gør dem i stand til at bruge edb'en som værktøj og har det som »Et Dagligt Beredskab«.
- Det er spændende, men det kræver engagement, og vi skal lave undervisningsplaner for hele forløbet. Det er et kæmpearbejde, siger Lise.
Hun og Peter var i efteråret på kursus og mødte her igangsætteren til det hele, Mogens Wittendorf fra Lolland.
- EDB-mæssigt er vi på skolen meget godt kørende. Vi er ret godt pænt dækket ind med software, men det skyldes også vore kolleger, som er meget positive overfor det, siger Peter og Lise.

judo

Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - lørdag den 1. juni 1996.     Foto: Kim Rasmussen.


Sidst opdateret den 22. februar 2012