Festsal fyldt med farveller

Dimittender fik kommunalt eksamensbevis på Skovboskolen

  De to dimmittender, viceskoleinspektør Henning
  Mogensen (tv) og inspektør Knud Erik Larsen fik
  et kommunalt "eksamensbevis" og kan nu gå til
  "tredie halvleg" med masser af rosende ord og
  gaver.
 
Skovboskolens festsal bugnede i går af gaver, gæster og gribende taler til de to dimittender, viceinspektør Henning Mogensen og inspektør Knud Erik Larsen.

Begge går på pension pr. 1. august, Henning Mogensen er netop fyldt 60 år, Knud Erik Larsen er på vej mod de 64.
Og begge har valgt at stoppe med det pulserende skoleliv og istedet bruge deres livs efterår på andre pulserende interesser.
Kommunaldirektør Mogens Pejtersen havde kigget de to herrer efter i manualerne og kunne konstatere, at da Henning Mogensen stoppede som spejderleder "forsvandt de vel nok mest markante stikkelsbærben i Borup". Om Knud Erik Larsen sagde han at "vi har haft en inspektør igennem 24 år, der ikke har lærerpapirer. Han har papirer som bankassistent".
Han har nu alligevel gjort det godt nok, bl.a. brugt et par år som kommunens ankermand med hensyn til udviklingen indenfor skolevæsnet.
- Du befandt dig udmærket på rådhuset, men der var mere prestige forbundet med at være inspektør. Du ville tilbage til Skovboskolen, som dit hjerte brændte mere for, sagde Pejtesen. Den politiske klasselærer, borgmester Ole Hansen hæftede sig bl.a. ved om Knud Erik Larsen:
- Det du ville og det du gjorde var det rigtige på det tidspunkt. Du solgte dine ideer til os politikere. Du er god til at lytte og du har været god til at føre dine synspunkter frem.
Social- og kulturdirektør Ole Toftegaard har i knap et år kendt Knud Erik Larsen. Et af hans første møder med ham var en morgen, hvor skolebussen ankom til skolen.
- Der var et problem med skolebuskørslen, og hvis du havde reelle og holdbare problemer, skulle de løses. De behøvede ikke være store.
- Du er et synonym for Skovboskolen, og du har været optaget af skolens og undersåtternes ve og vel. Du har dit hjerte med og du har værnet om skolen, sagde Toftegaard.
I skoleledergruppen sad han for bordenden bogstaveligt talt, og hans glæde ved IT har nu - dog ad omveje - ført til at han har lært sin nye kone, Inge, at kende via Næstvedkoret.
- Så det viser med al tydelighed, at det er værd at investere i IT, sagde OTA.
Ungdomsskoleinspektør Jørgen Blond har arbejdet meget sammen med Henning Mogensen på Borup skole.
- Du har brugt 26 - 27 timer ud af døgnets 24 timer. Måske kan du nu komme ned på 23 timer og så hvile dig i den sidste, sagde han til sin "kære gamle ven".
Ejby skoles inspektør Arne Busk lykønskede også de to afgående.
- Du var hjælpsom med censorplaner fra den første dag, Henning.
Og til Knud Erik:
- Du besad en politisk viden, en menenskelig viden og en skolepolitisk viden, men nu går skuden ned og kaptajnen stikker af. Der bliver et stort tomrum efter dig. Det har der nu også været de sidste par år. Det er blevet lidt større, men det er tegn på at du trives og har andre interesser. Det giver en god kondition.
Sagde han henvendt til fru Inge, der sad ved inspektørens side.
- Nu får I begge tid til fjumreårene, og som genboer i Borup kan I nok finde ud af at fjumre sammen.
Fra skolebestyrelsesformand Stig Sørensen var der ord og gaver til oplevelser, og Elin Hermansen talte varmt på vegne af lærergruppen på Skovboskolen. Gaven til inspektøren var bl.a. en CD-rom med kort over hele Europa.


Fra: Dagbladet - Judith Thomasen (judo) - fredag den 18. juni 1999.


Sidst opdateret den 1. januar 2009