Referat af Elevrådsmøde
mandag den 19. januar 2004


Alle klasser var repræseneret med undtagelse af 8.A og 9.C.

Ny suppleant til skolebestyrelsen: Kenneth, 8.B.

Følgende emner blev behandlet:

  1. Rykke for svar om læskur og bænke ved busstopsted.
  2. Rykke for svar om skolegårdsprojekt mellem Østervang og biblioteket.
  3. Fartbegrænsning på Halvejen! Der køres meget stærkt til og fra skolen. Farten kan nedsættes med bump eller "forhindringer".
  4. Der er pladsmangel til cykler, et støre halvtag og flere cykelstativer ønskes.
  5. Male og vedligeholde alle tre legeforter, ex. legefortet ved SFO 1 har defekte armgangsrør - det gør ondt!
  6. Det store elevråd har skrevet brev til skolebestyrelsen om bytning af klasseværelser.

Et referat fra skolebestyrelsesmøde har vi til gode, idet repræsentanten var syg.

Et godt møde, med stort fremmøde, hvor vi kom vidt omkring og mange emner blev drøftet.

På elevrådets vegne
Susanne Jensen (kontaktlærer)

PS: Elevrådets røde bolde til brug i gymnastiksalen er væk... ...hvor er de henne ???
Dukker de ikke op, skal klasserne selv købe bolde - og elevrådet vil overveje om bolde er noget vi vil købe fremover !!!


Sidst opdateret den 13. februar 2004