Referat af Elevrådsmøde
onsdag den 18. august 2004


Velkommen til skoleårets nye elevråd !

Alle klasser var repræsenteret af følgende elever:
4.A:Emilie - Rikke4.B:Line - Peter
5.A:Anne Kathrine - Mie5.B:Stephanie - Mads
6.A:Maria - Jesper6.B:Steffen - Camilla
7.A:Simon - Jacob7.B:Freja - Nick
8.A:Denice - Jamilla8.B:Maria - Kira
9.A:Camilla - Tia9.B:René - Niclas

Repræsentanter til Skolebestyrelsen: Jamilla, 8.A og Maria, 8.B.

Sikkerhedsrepræsentanter: Terese og Astrid, 8.A

Sekretær for 4. - 5. - 6. klasses elevråd: Stephanie, 5.B.
Sekretær for 7. - 8. - 9. klasses elevråd: Kira, 8.B.


Følgende emner var til behandling:

 1. 7. klasserne har skrevet et brev til Skolebestyrelsen om tilladelse til at gå i centeret i frikvartererne.

 2. Opholdsrum i Østervang. Alle har et stort ønske om et hyggeligt opholdsrum i Østervang, som også kan bruges som arbejdsrum for klasserne i timerne. Man er begyndt at lave billeder og lign. i billedkunst til dekoration i lokalet

 3. ALLE ønsker sig 1 - 2 basketball mål mere.

 4. Skolekomedien ønskes genoptaget.

 5. Det opfordres fra elevrådet at ALLE passer på vor skole.
  VI VIL IKKE RESPEKTERE HÆRVÆRK.
  Det går i sidste ende ud over os selv, idet "Hærværkskontoen" ellers kunne blive brugt til ekskursioner o. lign.

 6. Forslag til emne til Featureuge: Vores egen by/samfund, bestående af ex. Restaurant, teater, bank, arbejdsformidling, skønhedssalon, slikfabrik, fittness, genbrugsforretning o.s.v.

 7. Elevrådet ville meget gerne være synlige - de ville gerne have T-shirts påtrykt "ELEVRÅD 04/05" - er der nogen der kender nogen, som kan sådan noget ...?

 8. Elevrådet købte for over 1000,00 kr bolde sidste år... De er væk !?.
  Det blev derfor besluttet at elevrådet ikke vil bekoste flere bolde - det må klasserne selv købe.


Kommende elevrådsmøder for resten af 2004:
4. - 5. - 6. klasserne møder kl. 08.05 - 08.45
7. - 8. - 9. klasserne møder kl. 08.50 - 09.35

Følgende dato: onsdag den 8. september, 6. oktober, 3. november og 8. december.

Et rigtigt godt møde i en herlig positiv ånd, hvor vi kom vidt omkring.


På elevrådets vegne

Susanne Jensen
Kontaktlærer


Sidst opdateret den 23. august 2004