Referat af elevrådsmøde
mandag den 30. maj 2005


Til stede:
Alle klasser, med undtagelse af 9. klasserne, som går til eksamen.

Siden sidst:

 • Der har været Skolebestyrelsesmøde, hvor der er meddelt at nu er projekt ”læskur ved busstoppestedet” iværksat – det glæder vi os til.
 • Stadig intet nyt omkring cykelparkeringen.
 • Der er endnu ikke kommet cykelstativ - hvor er de gamle?
 • Kan et lille ”pip” om BØGER i det nye skoleår undre nogen …

Orientering om Fælleselevrådet i Køge (FIK)
Vi er interesserede i mere information.

Diverse:

 • Valg af Undervisningsmiljørepræsentant (UVM)
  Niels Langholm informerede om UVM
  Vi skal have valgt 2 elever (helst fra elevrådet) til UVM. Dette må gerne foregå i indeværende skoleår. Skulle der være to friske og initiativrige elever, helst 6. – 7. klassetrin, som kunne tænke sig at beskæftige sig med ovenstående, så er chancen her nu ! … Se punkt 6, her er allerede et emne at gå i gang med !

 • Brugere af fysiklokalet
  klager over både luft- og lydgener, (som bl.a. afstedkommer hovedpine) kan der gøres noget ?

 • Udskolingen
  ønsker stadig at flytte over i Østervang p.gr.a. larm fra SFO'en.

 • Så nåede vi til vejs ende !
  – og det var tid til en velfortjent sodavand og kage.

Susanne Jensen
Kontaktlærer


Sidst opdateret den 4. juni 2005