Referat af elevrådsmøde
tirsdag den 23. august 2005


Østervang     4. - 5. - 6. klasse

Følgende repræsentanter var mødt:
4.A:Rasmus Sørensen - Rasmus Bundgård
4.B:Line Larsen - Casper Andersen
4.C:Martin Mortensen - Sofie Bredgård
5.A:Rune Foss-Madsen - Cecilie Graversen
5.B:Line Madsen - Emma Christiansen
6.A:Christian Sørensen - Josefine Andersen
6.B:Cecilie Christensen  -  (Niclas Jacobsen var syg) Supp. Isabell Kristoffersen

Valg af formand: 6 A: Christian Sørensen
Valg af sekretær: 6 A: Josefine Andersen


Forslag til elevrådet:

 1. Toiletforhold i Østervang
  "Toiletterne er klamme"  Elevrådet opfordre brugerne af toiletterne til straks at ophøre med at tegne på vægge og døre og ødelægge wc'erne, så var chancerne for at få dem gjort i stand tilstede - og det er tiltrængt !

 2. Ordensregler i Østervang
  "Det er for dårligt at vi skal være ved Regnemark, hvis vi vil lege på et legefort, når vi meget hellere vil lege, hvor vi plejer nemlig ved SFO 2" Susanne (SJ) vil tage problemet op med Birgit (formand for teamet i mellemtrinnet).

 3. En busrute/køreplan ved busstoppestedet ønskes !
  Jamilla 9A laver en busplan til uddeling blandt eleverne.

 4. Nye gardiner i Østervang i alle klasserne
  Det vil vi i elevrådet lade gå videre ...

 5. En gammel kending "BØGER i stedet for kopier"
  Er der virkelig ikke andre end eleverne som synes godt om den idé. En kopibog holder kun et skoleår - en rigtig bog holder derimod i mange år - det er der bevis på, enkelte børn har oplevet at deres far eller mor har haft samme bog ...

  Så ringede det; Tak for i dag til 4. 5. og 6. klasserne og velkommen til 7. 8. og 9. klasserne


7. - 8. - 9. klasse

Følgende repræsentanter var mødt:
7.A:Ikke mødt. Fri, ingen lærer/vikar
7.B:Camilla Jensen - Signe Mee Greiner
8.A:Johan Elvang - Michalla Godtfredsen
8.B:Line Enevoldsen - Casper Flygare Sørensen
9.A:Rikke Christoffersen - Jamilla Nasri
9.B:Ikke mødt. Fri, ingen lærer/vikar

Da vi ikke var mødt fuldtalligt undlod vi at vælge formand, sekretær og UVM'er !
Jamilla ville gerne fortsætte i Skolebestyrelsen - det klappede vi af !

Der blev drøftet:

 1. Bøger i stedet for kopier
  7. 8. og 9. klasserne tilslutter sig "Bøger i stedet for kopier".

 2. 2. - 5. klasserne taler meget grimt
  Ofte bliver der råbt meget uheldige ukvemsord efter 8. - 9. klasserne. (Og kan det forarge dem, så bliver der talt GRIMT (ref SJ)) Eksempler som "Luder" "Jeg nakker din familie" "Jeg  ...... din mor" - nej, det får I mig ikke til at skrive !
  Dette emne vil naturligvis komme på dagsordenen på næste skolebestyrelsesmøde.

 3. Skolebussen
  Elever som benytter Skolebussen skal, uanset alder, have Buskort - endnu et emne til Skolebestyrelsen ...

 4. Cykelstativerne
  Så kom der tag på cykelstativerne. Huraaaaa ! MEN der er stadig ikke plads til ALLE cyklerne, som står hulter til bulter - og stenene ! dem falder man over ! Er det noget der er til at ændre ?

 5. 9. - 10. klasserne
  9. - 10. klasserne vil gerne omgås i frikvartererne !?

 6. 2-sprogede elever
  Flere 2-sprogede børn i de store klasser, kommer og går som vinden blæser. Der er stadig store sproglige problemer, hvilket resulterer i et socialt dårligt miljø - for alle.

 7. Idræt - derefter bad !
  Det ville være dejligt, hvis ALLE gik i bad efter idræt - det kan lugtes når man ikke har været det !

 8. Spisefrikvarteret
  Spisefrikvarteret er for kort. Det gælder for alle klassetrin. Vi kan ikke nå at spise vores medbragte mad.
  5 - 10 minutter længere ville være rart.

 9. Syge lærere / vikardækning
  Der har allerede været meget sygdom / fravær "hvor vi bare sidder og glor og lærer / laver ikke noget - det vil vi gerne ha' lavet om på!"


Så nåede vi ikke mere.
Jeg vil prøve at samle "Det store elevråd" for valg af formand, sekretær og UVM'er inden næste møde.

Næste møde: Mandag 26/9 2005.
2. lektion: 4. - 5. - 6. klassetrin.
3. lektion: 7. - 8. - 9. klassetrin.

Susanne Jensen
Kontaktlærer


Sidst opdateret den 26. august 2005