Referat af elevrådsmøde
tirsdag den 26. september 2005


Østervang     4. - 5. - 6. klasse

Følgende repræsentanter var mødt:
4.A:Rasmus Sørensen - Rasmus Bundgård
4.B:Line Larsen - Casper Andersen
4.C:Martin Mortensen - Sofie Bredgård
5.A:Rune Foss-Madsen - Cecilie Graversen
5.B:Emma Christiansen - Line Madsen
6.A:Janan Abed - Christian Jul Sørensen
6.B:Cecilie Christensen  -  Niclas Jacobsen

Dagsorden:

 1. Forventninger til Elevrådsrepræsentanter:
  SJ redegjorde for hvilke krav og forventninger man fra skolens side har til elevrådsrepræsentanter.

 2. Siden sidst:
  Der er general tilfredshed med madordningen.

 3. I øvrigt:

  3A: Østervang vil gerne have lov at benytte gymnastiksalen i frikvartererne til boldspil.
  SJ svarede at salen ind til videre var lukket p.gr.a. hærværk, men kunne forventes genåbnet efter efterårsferien - og så er det SLUT MED HÆRVÆRK !!!

  3B: Vedr. referat fra Skolebestyrelsesmøde den 6/9 05, hvor elevrådet opfordres til at komme med input til indretning af Rosengården:
      Legefort med rutchebane
      Klatrevæg
      Borde og bænke til 7. - 8. - 9. klasserne.

  3C: 6. klasserne vil meget gerne have lov at være i Rosengården ?

  Der er blevet valgt 2 nye repræsentanter til Skolebestyrelsen:
      Line Enevoldsen og
      Casper Flygare Sørensen,
  begge fra 8.B og medlemmer af elevrådet.


  Så var der ikke mere tid denne gang, tak for i dag og velkommen til:


7. - 8. - 9. klasse

Følgende repræsentanter var mødt:
7.A:Jannick Roos Jensen - Nikolaj F. Husted
7.B:Camilla Bruun Jensen - Signe Mee Greiner
8.A:Johan Elvang - Michala Rerup Godtfredsen
8.B:Line Enevoldsen - Casper Flygare Sørensen
9.A:Jamilla Nasri
9.B:Maria Olander Hansen

Dagsorden:

 1. Undervisningsmiljørepræsentanter
  Niels Langholm var inviteret for at give "det store elevråd" info omkring Undervisningsmiljørepræsentanter. Det gjorde han rigtigt godt - så godt at der i indeværende uge er blevet valgt 2 UVM-repræsentanter fra 8 B:
      Freya Sofie Kou
      Nicole Bruhn Selberg.

 2. Motionsløbet skal ændres !
  7. - 8. - 9. klasserne vil gerne have ændret Motionsløbet til en Idrætsdag, hvor vi skal lave forskellige idrætsgrene, i stedet for kun at løbe ?

 3. Maden i skolekantinen:
  Vi vil gerne have mere varieret mad i skolekantinen. Det er kedeligt at spise det samme hver dag.
  F.eks. noget varmt mad !

 4. Klasserne:
  Der mangler knager i klasserne. Vi ønsker os brændende et fællesrum, gerne hyggeligt med sofaer og borde hvor vi kan være i frikvartererne.
  Desuden ønsker vi at flytte vores klasseværelser over i Østervang, idet vi tit er i skole til 14.30, hvor SFO'en leger og larmer og ofte forstyrre os når vi har timer.
  Østervangsklasserne har til gengæld ofte tidligt fri og bliver derved ikke forstyrret i samme omfang. Vores lærere giver os medhold !

 5. Fysiklokalet:
  Er under AL kritik - det vil vi gerne have lavet om på - og helst inden sommerfrerien !

 6. Fotografering:
  Bedre fotografer til klassebillederne. Det skal være en bedre kvalitet.

Venlig hilsen
Det store elevråd


Næste møde: tirsdag den 25. oktober 2005.
    2. lektion: 4. - 5. - 6. klassetrin.
    3. lektion: 7. - 8. - 9. klassetrin.

Susanne Jensen
Kontaktlærer


Sidst opdateret den 3. oktober 2005