Referat af elevrådsmøde
mandag den 9. januar 2006


Følgende klasser var mødt: 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 6A - 6B - 7A - 7B - 8A - 8B.


Dagsorden:

 1. Undervisningsmiljørepræsentanterne (UVM).
  Freja og Nicole fra 8.A lod sig præsentere og fortalte om deres virke. De er med til at udarbejde en undervisningsmiljøundersøgelse, som alle elever fra og med 4. klassetrin kan deltage i.
  Det bliver spændende at se og deltage i en sådan undersøgelse.

 2. Repræsentanten fra Ungdomsrådet.
  Var desværre forhindret i at deltage

 3. Siden sidst.
  Der er blevet sat flere skraldespande frem for at imødekomme pizzapapirsvineriet...
  Smid nu affaldet i affaldsspandende !!!

  Yvonne fra Skoleboden har fremsendt vores forslag om menuudvidelse til KRAM madservice, som leverer mad til os. Vi venter spændt på svar.

 4. Diverse.
  Flere mindre børn bryder sig ikke om at cykle igennem tunellen. De er ganske enkelt bange for de store, som opholder sig der.
  Det er en tunnel til færdsel - ikke ophold - tag hensyn!


Næste elevrådsmøde mandag den 6. februar 2006

Susanne Jensen
Kontaktlærer


Sidst opdateret den 12. januar 2006