Referat af elevrådsmøde
torsdag den 2. marts 2006


Følgende klasser var mødt:
1. lektion: 4. - 5. - 6. klassetrin. Alle mødt.
2. lektion: 7. - 8. - 9. klassetrin. Mødt: 7.B og elevrådsformanden.


Dagsorden:

 1. Undertegnede udskriver en konkurrence om navn til Skoleboden.
  Nærmere følger.


  Følgende emner blev debatteret:

 2. Toiletterne nede på gangen ved skolekøkkenerne er beskidte.
  Der hænger spindelvæv og lugter. Kan der gøres noget ved det ?

 3. LÆSKUR ved busstoppestedet !
  Er en gammel kending - og vi både fryser og bliver våde stadigvæk ! - kom nu igang !

 4. Der er alt for lidt plads til ALLE cyklerne ved cykelstativerne.
  Stenene er livsfarlige og tager rigtigt meget plads.


Næste Elevrådsmøde mandag den 3. april 2006 i 1. og 2. lektion.

Susanne Jensen
Kontaktlærer


Sidst opdateret den 7. marts 2006