Referat af elevrådsmøde
tirsdag den 6. februar 2007


1. møde: 4. - 5. - 6. klassetrin
Mellemtrinnet - alle mødt:
4.A:Alexander Skovby Jahn - Mads Ebert Rasmussen
4.B:Jacob Valentin - Mathias Klausen
5.A:Louise Ingwersen - Nicklas Kjøller Andersen
5.B:Katrine Klausen - Patrick Emil Vang Simonsen
5.C:Cecilie Holst Røttig - Malene Gunris Corfitsen
6.A:Caroline Amalie Jespersen - Nicolaj Bøje Hansen
6.B:Catrine Folmann Christiansen - Line Laura Lindberg Madsen

Dagsorden:

 1. Skolebestyrelsen:
  Ikke noget referat fra skolebestyrelsesmøde.
  Vi har på skolen, haft besøg af medlemmerne fra skolebestyrelsen. De har besøgt og overværet undervisningen i forskellige klasser. I den anledning takkede undertegnede skolebestyrelsen for et godt samarbejde og vi fik en god snak om de mange tiltag der er blevet gjort i den seneste tid: busskur, basket-net og koldtvandsbeholder for blot at nævne nogle.
  Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.

 2. Siden sidst:
  Intet at bemærke.

 3. Hærværk på computere på biblioteket:
  Fra PUC (biblioteket) har vi modtaget et brev:
  Her på PUC vil vi meget gerne bede jer om at være med til at finde på en løsning på et stort problem:
  Hvad skal vi gøre for at få stoppet de daglige ødelæggelser af pc-mus?
  Vi ved godt, at det er rigtigt irriterende for de elever, der dagligt bruger vores pc'ere på en fornuftig måde. I december prøvede vi en metode: der blev ikke sat nye mus i, hvis de blev ødelagt. Der var forståeligt mange, der blev sure, men fik vi mon gjort det forståeligt, at sådean går det, hvis I ikke kan passe på dem?
  Vi tror det desværre ikke, og derfor beder vi om jeres hjælp.
  Vi tror kun, at det kan lykkes, hvis vi står sammen !

  Elevrådet foreslår:

  1. OVERVÅGNINGSKAMERA PÅ PUC – SOM FILMER !
  2. Luk biblioteket i frikvartererne.
  3. Henstille i skarpe vendinger til vores ”kammerater” om at LADE VÆRE MED AT ØDELÆGGE computermusene !!!


2. møde: 7. - 8. - 9. klassetrin
Udskolingen:
7.A:Kaja Schuster Damgaard - Marie Kristine Braad Carstens
7.B:Monica Wagner Nielsen - Nicklas Jakobsen (ikke mødt, til præst)
8.A:Maria Hynscht Kristoffersen - Signe Nøhr-Nielsen (ikke mødt, fri)
8.B:Kasper Nordal Hansen - Camilla Willemoes Andersen
9.A: Jakob Falk Hestehauge - Julie Lykke Poulsen (ikke mødt)
9.B:Michaela Sangill Hindsbøl (ikke mødt) - Monica Valentin

Dagsorden:

 1. PUC:
  Udskolingen bakkede op omkring foreslagene vedrørende PUC, lige med undtagelse af at lukke PUC i frikvartererne.

 2. Mobning:
  Vi talte om mobning. Det er svært at have med at gøre blandt de store .... En af bemærkningernee hed : If you can't beat them, join them !

 3. Ny repræsentant til skolebestyrelsen:
  Vi har fået ny repræsentant til skolebestyrelsen i stedet for Jacob.
  Camilla Willemoes Andersen fra 8.B.
  Camilla starter i aften, hvor der er skolebestyrelsesmøde.


Tak for denne gang.

Susanne Jensen
kontaktlærerSidst opdateret den 6. februar 2007