Referat af elevrådsmøde
tirsdag den 8. januar 2008


4. - 5. - 6. klassetrin

Til stede:
4.A:Ikke mødt (Josefine Scharff - Marcus Emil Kjøller Olsen) p.gr.a. svømning
4.B:Cecilie Trunnebæk Larsen - Martin Blom Guttorm Jensen
4.C:Ikke mødt (Mathias Ditlev Asmussen - Vickie Hagberg) p.gr.a. svømning
5.A:Andreas Christiansen - Cecilie Birkedal Nielsen
5.B:Kasper Bech Møller – Sune Roos Jensen
6.A:Kia Østergaard Slebo - Rasmus Kæmmer Bundgaard
6.B:Cathrine Gravesen - Simone Størner Pedersen
6.C:Sofie for Cecilie Holst Røttig – Malene Gunris Corfitsen


7. - 8. - 9. klassetrin

Til stede:
7.A:Line Dyhrberg Munch - Mathias Wilde Langballe
7.B:Catrine Folmann Christiansen – Line Laura Lindberg Madsen
8.A:Kaja Schuster Damgaard - Marie Kristine Braad Carstens
8.B:Monica Wagner Nielsen - Nicklas Jakobsen
9.A:Ikke mødt (Maria Hynscht Kristoffersen – Signe Nøhr-Nielsen) p.gr.a. terminsprøve
9.B:Ikke mødt (Kasper Nordal Hansen – Phillip Lund Øberg) p.gr.a. terminsprøve


Dagsorden:

 1. Børnebyrådet i Køge kommune:
  Vores repræsentant i Børnebyrådet fortalte os om det netop overståede møde i Børnebyrådet, hvor diskussionen var livlig omkring forslagene om hvordan vi skal benytte de 150.000 kr., vi kan disponere over til alles glæde og fornøjelse.

  Desværre har Nicolaj Bøje Hansen fra 7.A, som også var repræsentant for Børnebyrådet for udskolingen, flyttet skole. Undertegnede vil forsøge at finde en anden.
  I skrivende stund har jeg fundet ikke mindre end to, nemlig Rikke Brovil Funch og Janan Abed begge fra 8.A. De var begge med til et Børnebyrådsmøde og vil gerne fortsætte begge to!
  Vi har aftalt, at vi trækker lod om, hvem der bliver repræsentant og hvem der bliver suppleant.

 2. Kantine:
  Kantine kan vi ikke få! Men vi blev på elevrådsmødet enige om, at undertegnede tog kontakt til Lone Wessing (The Best of Me) om levering af sandwich via bestilling, hvis hun ville stå for det hele, idet skolen ikke kan engagere sig hverken økonomisk eller med personale.
  Lone vil gerne servicere eleverne, lægge en bestillingsseddel, så man kan bestilleog betale Lone, når hun kommer med mad.
  Det må komme an på en prøve!

 3. Trafikspejl i tunnelen:
  Udskolingen ønsker trafikspejl i tunnelen.

 4. Halvtag til udskolingens cykelparkering:
  Et halvtag til cyklerne på udskolingens cykelparkering ville være skønt!

 5. Bytte klasseværelser:
  Udskolingen vil gerne bytte klasseværelser med mellemtrinnet. Der er frygtelig meget støj fra SFO'en om eftermiddagen, hvor udskolingen stadig har undervisning.
  Mellemtrinnet derimod går hjem eller over i SFO'en, så det ville ikke genere dem !!!
  Forslaget er varmt støttet af lærerne.

 6. Stole:
  8. klasserne kan ikke holde ud at sidde på deres høje stole.
  De vil meget gerne have dem udskiftet med stilbare borde og stole.


  Vi nåede ikke mere.


Næste elevrådsmøde: fredag den 25. januar 2008 klokken 8.00 - 10.00.

På gensyn

Susanne Jensen
kontaktlærerSidst opdateret den 23. januar 2008