Referat af elevrådsmøde
tirsdag den 1. april 2008


4.A:Josefine Scharff - Marcus Emil Kjøller Olsen
4.B:Cecilie Trunnebæk Larsen - Martin Blom Guttorm Jensen
4.C:Mathias Ditlev Asmussen - Vickie Hagberg
5.A:Andreas Christiansen - Cecilie Birkedal Nielsen
5.B:Kasper Bech Møller – Sune Roos Jensen
6.A:Ikke mødt (Kia Østergaard Slebo - Rasmus Kæmmer Bundgaard)
6.B:Ikke mødt (Cathrine Gravesen - Simone Størner Pedersen)
6.C:Sofie for Cecilie Holst Røttig – Malene Gunris Corfitsen


7.A:Ikke mødt (Line Dyhrberg Munch - Mathias Wilde Langballe)
7.B:Catrine Folmann Christiansen – Line Laura Lindberg Madsen
8.A:Kaja Schuster Damgaard - Marie Kristine Braad Carstens
8.B:Monica Wagner Nielsen - Nicklas Jakobsen
9.A:Ikke mødt (Maria Hynscht Kristoffersen – Signe Nøhr-Nielsen)
9.B:Kasper Nordal Hansen – Phillip Lund Øberg


Dagsorden:

 1. Børnebyrådet i Køge kommune:
  Børnebyrådet havde fået stillet 150.000 kr til rådighed. I fælles forening er man blandt skolerne i Køge kommune blevet enige om at bruge pengene til en fodbold og rundbold turnering, samt et stk. frugt om ugen i 5 uger. Hvornår arrangementerne skal foregå vides endnu ikke.

 2. Agenda 21:
  Agenda 21 udvalget (undertegnede) gør opmærksom på, at papirkasserne i klasserne er til genbrugspapir og IKKE ANDET.
  Desuden vil der blive sat følere op i klasseværelserne til at styre lyset, dvs. når klasseværelset forlades, vil lyset slukkes efter kort tid. Der vil også blive opsat varmestyring på radiatorerne i klasseværelserne.

 3. Nye borde og stole:
  6.B har fået nye borde og stole - det vil vi også gerne ha' i 6.C !

 4. Bytte gang:
  Vi vil gerne bytte gang med udskolingen !!!
  - OG det vil udskolingen i særdeleshed også - inkl. Lærere.
  Det har været diskuteret i elevrådet MANGE gange, men vi har intet hørt fra skoleledelsen !?

 5. Trafikkaos om morgenen:
  Flere børn oplever det som "trafikkaos/rundkørsel" om morgenen, når man skal i skole og går hen over parkeringspladsen, med alle de biler som kommer og sætter deres børn af.

 6. Busskuret:
  Busskuret er IKKE til at ryge i !!!

 7. Borde og stole:
  Alle de elever som ikke har stil-bare borde og stole, vil meget gerne snart have dem..
  - De vil også gerne have nogle "slå op/ned bænke" som hos udskolingen.


Snakken var livlig dog uden andre nævneværdige resultater ………

Tak for i dag

Susanne Jensen
kontaktlærerSidst opdateret den 4. april 2008