Referat af elevrådsmøde
fredag den 31. oktober 2008


4.A:Mikkel Eismark for Freja Klinthøj - Isabella Mae Mac Donald
4.B:Mads Krogh Rosairus - Marie-Louise Lysholm Jønsson
4.Y:(Mark Michael Jørgensen - Michael Green Hansen)
5.A:Ikke mødt - ?? (Marcus Emil Kjøller Olsen - Simone Bruus Larsen)
5.B:Magnus Hansen – Maria Knirke Jensen
6.A:Kasper Krüth Larsen - Cecilie (Sara Enevoldsen)
6.B:Ikke mødt - ?? (Camilla Mygind Granild - Lasse Emil Agner)


7.A:Kia Østergaard Slebo - Kristine Refsgaard Kjær
7.B:Ikke mødt - ?? (Mathias Larsen – Casper Andersen for Mohamad Jaafar Mouamin)
7.C:Malene Asmussen – Rebecca Andersen
8.A:Nicolaj Bøje Hansen - Steven Cilius Hansen
8.B:(Catrine Folmann Christiansen – Line Laura Lindberg Madsen)
9.A:Janan Abed – Marie Kristine Braad Carstens
9.B:Stephanie (Monica Wagner Nielsen) – Nicklas Jakobsen


Dagsorden:

 1. Referat af skolebestyrelsesmøde:
  • Rampen vil der gøres noget ved.
  • Ny legeplads ved SFO 2.

 2. Orientering om DSE-landsmøde i Horsens:
  Nikolaj og Steven orienterede om landsmødet.
  DSE - Danske skoleelever.
  Kæmper for elevernes rettigheder.
  Havde en masse debatter omkring rygning, eksamen - genindførelse af gruppeeksamen, musik under eksamen blev nedstemt.
  Var rundt i forskellige klasselokaler, og debatterede om forskellige emner i hver lokale.
  God mad, nye venskaber.

 3. Ønsker:
  Større udvalg af valgfag (musik, edb/mediefag, billedkunst, hjemkundskab og boldspil).
  God mad i SFO'en i 10 frikvarteret, lad det blive.
  Udskolingen ønsker et sted at spille en god omgang fodbold i frikvartererne. Kan idrætslegepladsen blive en del af skolens areal, og renoveres?
  Stregkode på musene, så de lånes ligesom ved bogudlån, så låneren er ansvarlig.

 4. Ordensregler for mellemtrinnet:
  Minus løb på gangene.
  Boldspil forbudt.
  Kugler i computermus, bliver stjålet for at bruges til bordfodbold som fodbolde.

 5. Kage/frugt ordning i elevrådet:
  (Kontaktlæreren gav æbler)
  Isabella, 4.A
  Magnus, 5.B
  Mads, 4.B
  Marie-Louise, 4.B
  Stephanie, 9.B
  Mikkel, 4.A
  Nicklas, 9.B


Næste elevrådsmøde finder sted fredag den 28. november 2008.
Tak for god ro og orden.

Janan Abed
sekretær


Susanne Jensen
kontaktlærerSidst opdateret den 31. oktober 2008