Referat af elevrådsmøde
fredag den 27. februar 2009


4.A:Mikkel Hjalholt Eismark (for Freja Klinthøj) - Isabella Mae Mac Donald
4.B:Mads Krogh Rosairus - Marie-Louise Lysholm Jønsson
4.Y:Mikkel Gravlund Nielsen (for Mark Michael Jørgensen) - Michael Green Hansen
5.A:Marcus Emil Kjøller Olsen - Freja Poulsen (for Simone Bruus Larsen)
5.B:Magnus Hansen – Maria Knirke Jensen
6.A:Kasper Krüth Larsen - Cecilie Pilmark
6.B:Luca Jonathan Bak Larsen (for Camilla Mygind Granild) - Lasse Emil Agner


7.A:Kia Østergaard Slebo - Kristine Refsgaard Kjær
7.B: Lasse Rerup (for Mathias Larsen) – Mohamad Jaafar Mouamin)
7.C:Gaia Schultz Carstensen (for Malene Asmussen) – Rebecca Andersen
8.A:Nicolaj Bøje Hansen - Steven Cilius Hansen
8.B:Daniel Paaby Nielsen (for Catrine Folmann Christiansen) – Rasmus Bruus Larsen (for Line Laura Lindberg Madsen)
9.A:Janan Abed – Marie Kristine Braad Carstens
9.B:Cecilie Stender Christensen - ( for Monica Wagner Nielsen) – Nicklas Jakobsen


Dagsorden:

 1. Referat af skolebestyrelsesmøde:
  Borde og bænke opsat i Østervang.. Hurraaa - det er vi meget glade for !!!

 2. Møde i Køge Kommune, Den gode skole:
  Steven, Nicolaj og Lasse deltog. Gruppevis skulle de lave en planche, hvori de beskrev med billeder Den gode Skole. Emnerne:
      • Rene toiletter,
      • Respekt fra lærerne til eleverne,
      • Kantine.
  Det blev optaget på en DVD, som bliver fremsendt skolen. Den bliver vist ved førstkommende lejlighed for elevrådet.

 3. Møde vedr. Uge 17:
  Marie, Maria, Magnus og Jenan deltog.

 4. Indkomne foreslag:
  • Klasserne mod Rosengården ønsker sig gardiner el.lign.
  • Læskov nr. 6 (4B) ønsker sig også gardiner.
  • Eleverne er trætte af KOPIER, vi ønsker os TIDSSVARENDE BØGER !!!
   Og vi vil forfærdelig gerne have én hver ….
   F.eks. får børnene øve/skrive bøger i Engelsk - den må de ikke skrive i ?
   Hvordan kan det være at indskolingen får ny legeplads, med store flotte dyr skåret ud i træ, som sikkert ikke har været billige, når skolen ikke har bøger ?
  • Bliver der gjort noget ved cykelparkeringen ?
  • Skabe til at låse i klasserne, a'la tv-serien Beverly Hills ?
  • Male toiletterne i nogle lyse farver ?
  • Er der tanker om nogen ny madordning ?
  • Idrætslegepladsen - bliver den integreret (mht skateboardbanen og Skovboskolen) ?
  • Elevrådet har en god idé: Østervang. Trappe fra Fællesrummet ned i Rosenhaven. Langs bygningen, lægges fliser. Taget forlænges eller der sættes halvtag op. Der sættes borde/bænke op under halvtaget på fliserne. Der kan opsættes basketnet.. Så får udskolingen et sted at være og Rosengården bliver brugt til noget godt !

  • Udskolingen vil gerne have lov at være på fodboldbanerne, når der er sne - ikke ved flagstangen. Man færdes på fodboldbanerne på eget ansvar.
  • Morgenmadsordningen i 10-frikvarteret har været en succes, vi vil gerne have, at det bliver gentaget.
  • Alle ønsker et hyggeligt sted på biblioteket, så computerne ikke bliver ødelagt.
  • Nyt tv til Av-rummet.
  • Gør selv rent efter toiletbesøg, og husk at slukke lyset - både på toilettet og i klasselokalerne efter brug.
  • Mellemtrinnet vil gerne have et sted at skate.

  Tak for god ro og orden

  Janan Abed
  sekretær


  Susanne Jensen
  kontaktlærerSidst opdateret den 27. februar 2009