Referat af elevrådsmøde
torsdag den 1. oktober 2009


4.A:Ann-Sofie Klausen - Rasmus Nygaard Grouleff
4.B:Jonas Jensen - Jonas Jørgensen
4/5.Y:Michael Green Hansen - Nicolai Hardø
5.A:Isabella Mae Mac Donald - Mikkel Hjalholt Eismark
5.B:Zasja Lindorff (for Frederikke Klausen) - Ronnie Larsen
6.A:Marcus Emil Kjøller Olsen - Mikkel Vive Andersen
6.B:Magnus Hansen - Maria Knirke Jensen


7.A:Alexander Skovby Jahn - Patrick Alexander Jeppson
7.B:Mads Ebert Rasmussen - Natalie Pilmark
8.A:Læseprøve (Anna Laura Goldschmidt - Anton Høier Danielsen)
8.B:(Katrine Klausen) – Simon Lambert Olsen
8.C:Mathias Blauenfeldt Nielsen – Natalia Jaworski
9.A:Oliver (for Nicolaj Bøje Hansen) – Christian (for Rasmus Bruus Larsen (9.B))
9.B:Cecilie Bust Hansen – Mark Marcel Zimmermann


Dagsorden:

 1. Referater fra møder i kommunen:
  Vi har været til 3 møder:
  • Anton og Mathias har været til møde på PUC i Køge Kommunes børneelevråd.
  • Ovennævnte, Mark og Susanne Jensen (kontaktlærer) har været til møde på Teaterbygningen med Køge Kommunes børneelevråd.
  • Susanne Jensen er skolens Sundhedskoordinator og har i den forbindelse været til møde på PUC om bl.a. sundhedstiltag på skolerne. Vi var bl.a. rundt om små køleskabe i klasserne og et tiltag blandt forældrene om sunde madpakker til børnene. Morgenmadsordningen sidste år var en succes, mere af det.

 2. Nye elevrepræsentanter i skolebestyrelsen:
  Vi har valgt 2 nye repræsentanter fra elevrådet til Skolebestyrelsen.
  Ronnie Larsen, 5B og Gaia Schultz Carstensen, 8C. Som suppleant Zasja Lindorff, 5B.

 3. Indkomne forslag:
  • Stolene i musiklokalet:
   Stolene i musiklokalet er meget små. Er det muligt at få nogle lidt større stole ?
  • Morgenmad i SFO'en for udskolingen:
   Sidste år kunne udskolingen få morgenmad i SFO'en. Det var en rigtig god ordning ! Kan det genoptages, evt. mod betaling … 10 kr - 20 kr. Havregryn og grovboller !
  • Køleskab i klasserne:
   Sundhedskoordinatorens forslag om køleskab i klasserne til sunde hjemmebragte madpakker.
  • Maling og gardiner i klasserne:
   Klasseværelserne trænger til noget genopfriskende maling på væggene og gardiner, hvor der ikke er nogen.
  • 3-bens stik i klassevæelserne:
   Mulighed for flere 3-bens stik i klasseværelserne til de bærbare computere. (Udskolingen).
  • Nye fjernsyn:
   Fjernsynene trænger til en fornyelse, eller måske bare et stort eftersyn, de går ud hele tiden.

Næste elevrådsmøde er tirsdag den 3. november 2009 i 3. - 4. lektion.
Næste skolebestyrelsesmøde er samme dato om aftenen.


Susanne Jensen
kontaktlærerSidst opdateret den 7. oktober 2009