Referat af elevrådsmøde
torsdag den 3. december 2009


4.A:Ann-Sofie Klausen - Mathias Hertz Jonassen ( for Rasmus Nygaard Grouleff )
4.B:Jonas Jensen - Jonas Jørgensen
4/5.Y:Michael Green Hansen - Nicolai Hardø
5.A:Isabella Mae Mac Donald - Christian Skou Rasmussen ( for Mikkel Hjalholt Eismark )
5.B:Zasja Lindorff - Ronnie Larsen
6.A:Marcus Emil Kjøller Olsen - Mikkel Vive Andersen
6.B:Magnus Hansen - Maria Knirke Jensen


Dagsorden:

 1. Ronnie og Zasja har været til Skolebestyrelsesmøde:
  • Skolebestyrelsen undersøger mulighederne for evt. bespisning af eleverne i Hallens Cafeteria.
  • Man har på Gørslev Skole en ”Rengøringsdag” og en ”Skraldedag”. Måske et tiltag vi også skal prøve ?
  • Man diskuterede et totalt rygeforbud på begge skoler. Elevrådet bakker op om forslaget.

 2. Diverse:
  • Mellemtrinnet ønsker at bordtenniskælderen bliver åbnet. Både med bordtennis, bordfodbold og boksepude o.lign.
  • Kan hallen blive åbnet op igen i frikvartererne ?
  • Gaia Schultz Carstensen 8.C er ikke længere repræsentant i skolebestyrelsen.
   Zasja Lindorff 5.B overtager.

7.A:Alexander Skovby Jahn - Mathias Klausen ( for Patrick Alexander Jeppson )
7.B:Mads Ebert Rasmussen - Natalie Pilmark
8.A:Anna Laura Goldschmidt - Anton Høier Danielsen
8.B:Katrine Klausen – Simon Lambert Olsen
8.C:Gaia Schultz Carstensen - Malene ( for Mathias Blauenfeldt Nielsen )
9.A:Nicolaj Bøje Hansen – ?
9.B:Cecilie Bust Hansen – Mark Marcel Zimmermann


Dagsorden:

 1. Anton 8.A og Mathias 8.C har været til møde i PUC for elevrødder i Køge Kommune:
  • De snakkede om at dele et spørgeskema ud til elever på alle skoler i Køge Kommune, med spørgsmål om hvordan eleverne har det med skolen, om toiletforhold på skolerne.

 2. Diverse:
  • 9. klasserne er kede af, at computerrummet ofte er optaget af mindre klasser.
   Det er ikke i orden, når hovedparten af undervisningen på 9. klassetrin er baseret på arbejde på computere.


Susanne Jensen
kontaktlærerSidst opdateret den 3. december 2009