Referat af Kontaktforældremøde i udskolingen
27. november 2002


Mødet var pænt besøgt på trods af det korte varsel, men repræsenterede desværre ikke alle klasser.

Natteravne
Hans Stokholm forklarede, at der af SSP var blevet ansat 2 street walkers. (Læs mere på www.skovboskolen.dk i mødereferater fra SSP Gruppen). Pedelboligen bruges af Skovbo Center 10, dvs. at der ikke bor nogen på skolens område mere. Dette har medført, at flere uønskede aktiviteter foregår uden for skoletiden. Disse street walkers er ikke en forlængelse af lovens arm, men skal prøve at få de unge i tale og få et fortroligt forhold til dem.
Man har også talt med de unge i skolen (inkl. Center 10) for at høre, hvilke ønsker/mangler de kunne tænke sig. Der var bl.a. forslag om boksning (er sat i værk), klatring, kajakture m.v.
Hvorvidt vi her i området skal have Natteravne (med forældredeltagelse), var der en del uenighed om. Følgende forslag kom frem:

 • at kontaktforældrene skal tage fat i forældrene til den lille gruppe unge, der er problemer med.
 • at der kom nogle flere sodavandsfester, hvor forældre kunne være bodyguards, idet de sidste par fester desværre er blevet aflyst.
 • at man igen tog det gamle forældrekursus op i de små årgange, hvilket før har været gjort med succes.
 • at de unge beskriver, hvad der sker i weekenden.
 • at 7.-9. klasse og SC10 skriver en dansk stil, der belyser dette emne.


Principper for vikardækning
Børne- & kulturudvalget har dikteret, at vikardækningen er den samme som i 2001. De kan ses på kommunens hjemmeside. Nedenstående punkter ønskes prioriteret:

 • Eksamensfag i udskolingen bør prioriteres, så der altid er vikardækning.
 • Ved planlagt fravær skal der aftales med læreren, hvad eleverne skal arbejde med. De kan godt arbejde alene, idet eleverne skal gøres klart, at de selv har ansvaret for egen læring.
 • Vikarstatistikken ønskes sat i Kontakten én gang i kvartalet.


Skolerne syd for motorvejen
Der er nedsat et udvalg med deltagelse af de tre skolebestyrelsesformænd, der skal kikke på de forskellige modeller. Der er INTET besluttet, det er p.t. KUN en øvelse, der går ud på at se, om der overhovedet er nogen besparelser. Arbejdet i udvalget forventes færdigt i slutningen af januar, hvorefter der kommer en høring, inden Børne- & Kulturudvalget tager endelig beslutning engang i maj. Følgende forslag kom frem:

 • Skolerne bør stille krav til kommunen om, at klassekvotienten IKKE må overstige 22-26 elever.
 • Den fleksible skole bør klart defineres, og bør indføres med de økonomiske midler der kræves.
 • Skolebestyrelserne skal sørge for at få færdigbehandlet "mere magt til skolebestyrelserne".


Eventuelt
Sidste skoledag for 9. klasserne: Lærerne indkalder forældre til et dialogmøde omkring sidste skoledag, så eleverne har helt klare regler fra ledelsen om, hvad de kan og må. Er allerede taget op i én af klasserne.


Med venlig hilsen
Susanne Reiff Petersen


Sidst opdateret 8. februar 2003