Referat af Kontaktforældremødet
29. november 2005


Vores vellykkede kontaktforældremøde

Torsdag den 29/11 2005 havde skolebestyrelsen indkaldt kontaktforældrene til møde på skolen.
Fremmøde procenten ved forrige møde havde ikke været noget at tale om, så klog af skade lagde vi et stort arbejde i vores invitation til mødet og ringede bl.a. til hver enkelt kontaktforældre – og vi må sige at det gav bonus!
Interessen var overvældende så mødet blev en stor succes, takket være det store fremmøde af super engagerede forældre som faktisk repræsenterede alle 3 trin på skolen.
Henrik Marker bød velkommen og besvarede spørgsmål, der hurtigt trængte sig på.
Herefter fulgte en overordnet gennemgang af kontaktforældre ordningen, og dens mange muligheder for at få indflydelse som forældre og være med til at præge sit barns skolegang på en positiv måde.
Anne-Marie Enevoldsen fortalte om arbejdet i skolebestyrelsen, dennes sparringspartnere og kom herunder også ind på fusionen med Køge kommune.
Så var det blevet tid til endnu mere kaffe og "fri snak" som førte til en debat om flere spændende og aktuelle emner om bl.a. vold på skolen, hvordan takles misbrug af stoffer, og hærværk på cykler, samt passage af tunnelen.
Ovenstående er nogle af de punkter som skolebestyrelsen vil have på dagsordnen først i det nye år.
Problemet omkring vold talte vi om allerede på december mødet og fortsætter i det nye år.
Ligeledes talte vi om at oprette en mappe til kontaktforældrene indeholdende f. eks
- skolens virksomhedsplan og principper
- mål og organisering af kontaktforældrenes arbejde
- referater af møder med kontaktforældrene
- dagsordner og mødekalender for skolebestyrelsen
- praktiske oplysninger, adresselister osv.
Da alle disse oplysninger forefindes på skolens hjemmeside er vi i skolebestyrelsen blevet enige om, at man for nemheds skyld og for at minimere papirforbruget skal søge oplysningerne her. Skolens hjemmeside og InfoWeb er et rigtig godt redskab som med succes kan anvendes i bl.a. kontaktforældres arbejde, hvorfor vi gerne vil opfordre endnu flere til at benytte det.
Vi er imidlertid opmærksomme på at mange har problemer med at få logget sig på og har derfor bedt Peter Elkjær tage sig af problemet.
Sidst på mødet informerede Henrik Marker om det nært forestående skolebestyrelses valg, som der senere kommer mere information om.
På skolebestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for et hyggeligt og udbytterigt møde og håber at samarbejdet fortsætter i samme gode ånd.

Dorte Therkildsen
Skolebestyrelsesmedlem


Sidst opdateret den 9. december 2005